REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5689
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorCzarnecki, Paweł-
dc.date.accessioned2017-06-27T12:41:19Z-
dc.date.available2017-06-27T12:41:19Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 23-34pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5689-
dc.description.abstractThe aim of the article is to present four models of „minor disciplinary breach” in some normative acts in the Polish legal system. The author concludes that interpretation of the concept of „minor disciplinary breach”, should take inspiration from the concept of a „crime less serious” and include the components of the term “social harmfulness of an act”. The thesis is to prove that interpretation of the concept of disciplinary minor offenses, uses the interpretation of the concept of a crime less serious and includes the components of the term “social harm of the act”. The legislator requires to adjudicate the measure when it is unnecessary to apply stricter sanctions and should not initiate disciplinary proceedings. In this case, the guilty party should be punished with the mildest disciplinary sanction and may appeal against admonition. The conclusions propose solutions de lege ferenda relating to interpretation of the term “minor disciplinary offense” and explains the problems associated with appealing rulings handed down in disciplinary proceedings in the context of some rules of criminal procedure.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectminor disciplinary breachpl
dc.subjectdisciplinary sanctionpl
dc.subjectadmonitionpl
dc.subjectdisciplinary proceedingspl
dc.subjectthe accusedpl
dc.subjectprinciple of two instancespl
dc.subjectprzewinienie dyscyplinarne mniejszej wagipl
dc.subjectsankcja dyscyplinarnapl
dc.subjectupomnieniepl
dc.subjectpostępowanie dyscyplinarnepl
dc.subjectobwinionypl
dc.subjectzasada dwuinstancyjnościpl
dc.titlePrzewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi w prawie polskimpl
dc.title.alternativeMinor disciplinary breach in the Polish legal systempl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2017.22.01.02-
dc.description.Emailpawellas@op.plpl
dc.description.BiographicalnotePaweł Czarnecki – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; wpisany na listę mediatorów w sprawach karnych przy SO w Krakowie, w latach 2010-2015 asystent w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ.pl
dc.description.BiographicalnotePaweł Czarnecki – Ph.D. in law, lecturer at the Jagiellonian University. Listed as a mediator in criminal cases by the Sad Okregowy (District Court) in Cracow. In 2010-2015 appointed as an assistant in the Criminal Law Codification Commission by the Minister of Justice. Academic supervisor of the Student Organisation TBSP UJ.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.description.referencesBaran E., Baran K., Status prawny urzędników prokuratury, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 11.pl
dc.description.referencesBojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesCzarnecki P., Model postępowania dyscyplinarnego w polskim systemie prawa, (w:) P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne, a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesCzarnecki P., Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesFilar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesIzdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesKuczyński T., Odpowiedzialność funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 6.pl
dc.description.referencesMamak K., Konstytucyjne wyznaczniki postępowania represyjnego, (w:) P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesStefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesWróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. T. 1. Komentarz, Warszawa 2016.pl
dc.description.pages23-34pl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_1_P_Czarnecki_Przewinienie_dyscyplinarne_mniejszej_wagi_w_prawie_polskim.pdf194,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.