REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5688
Tytuł: Ewolucja wybranych procedur dyscyplinarnych w świetle konwencyjnego i konstytucyjnego standardu prawa do sądu
Inne tytuły: Evolution of the models of disciplinary procedures in the light of conventional and constitutional standards of the right to court
Autorzy: Kulesza, Cezary
Słowa kluczowe: models
disciplinary proceedings
judicial control
Supreme Court
ECHR
modele
postępowanie dyscyplinarne
sądowa kontrola
Sąd Najwyższy
ETPCz
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-cze-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 11-22
Abstrakt: The article focuses on the evolution of one of the most vital elements of disciplinary proceedings, that being court control over disciplinary decisions. Regarding this issue the article discusses the jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Polish Constitutional Tribunal. Presented historical and functional analysis of model disciplinary proceedings across many different professions, leads to distinction in the basic restrictions of the right to court and their character in disciplinary proceedings. With reference to appealing against the decisions of disciplinary bodies, the article makes it noticeable that the lines between civil and penal procedures are blurred. Finally, the article addresses the influence amendments being made in Polish penal procedure and the Act on Prosecution in the years 2015-2016, are having on the application of disciplinary proceedings.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Cezary Kulesza – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat. Stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta. Autor ponad 170 publikacji z postępowania karnego, prawa karnego skarbowego i wiktymologii.
Cezary Kulesza – professor of law, head of the Department of Criminal Procedure, Faculty of Law at the University of Bialystok. A practising attorney, scholar of the Fulbright Foundation and author of more than 170 publications on criminal proceedings, fiscal penal law and victimology.
E-mail: c_kulesza@wp.pl
Sponsorzy: Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. „Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny?” (konkurs „OPUS 8”) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zgodnie z umową nr UMO-2014/15/B/HS5/02689.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5688
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.01
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.