REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5688
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKulesza, Cezary-
dc.date.accessioned2017-06-27T12:40:36Z-
dc.date.available2017-06-27T12:40:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 11-22pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5688-
dc.description.abstractThe article focuses on the evolution of one of the most vital elements of disciplinary proceedings, that being court control over disciplinary decisions. Regarding this issue the article discusses the jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Polish Constitutional Tribunal. Presented historical and functional analysis of model disciplinary proceedings across many different professions, leads to distinction in the basic restrictions of the right to court and their character in disciplinary proceedings. With reference to appealing against the decisions of disciplinary bodies, the article makes it noticeable that the lines between civil and penal procedures are blurred. Finally, the article addresses the influence amendments being made in Polish penal procedure and the Act on Prosecution in the years 2015-2016, are having on the application of disciplinary proceedings.pl
dc.description.sponsorshipNiniejszy artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. „Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny?” (konkurs „OPUS 8”) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zgodnie z umową nr UMO-2014/15/B/HS5/02689.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectmodelspl
dc.subjectdisciplinary proceedingspl
dc.subjectjudicial controlpl
dc.subjectSupreme Courtpl
dc.subjectECHRpl
dc.subjectmodelepl
dc.subjectpostępowanie dyscyplinarnepl
dc.subjectsądowa kontrolapl
dc.subjectSąd Najwyższypl
dc.subjectETPCzpl
dc.titleEwolucja wybranych procedur dyscyplinarnych w świetle konwencyjnego i konstytucyjnego standardu prawa do sądupl
dc.title.alternativeEvolution of the models of disciplinary procedures in the light of conventional and constitutional standards of the right to courtpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2017.22.01.01-
dc.description.Emailc_kulesza@wp.plpl
dc.description.BiographicalnoteCezary Kulesza – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat. Stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta. Autor ponad 170 publikacji z postępowania karnego, prawa karnego skarbowego i wiktymologii.pl
dc.description.BiographicalnoteCezary Kulesza – professor of law, head of the Department of Criminal Procedure, Faculty of Law at the University of Bialystok. A practising attorney, scholar of the Fulbright Foundation and author of more than 170 publications on criminal proceedings, fiscal penal law and victimology.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAkademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, K.W. Baran (red.), Lex/el 2015.pl
dc.description.referencesBodnar A., Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych w kontekście orzecznictwa ETPC, (w:) Postępowania dyscyplinarne w zawodach prawniczych. Model ustrojowy i praktyka A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesDudka K., Stosowanie przepisów kpk. w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do nauczycieli akademickich, (w:) Węzłowe problemy procesu karnego P. Hofmański (red.), Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesIzdebski H., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, wydanie II, Lex/el 2015.pl
dc.description.referencesKanty K., Kanty T., Komentarz do przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów, Warszawa – Gdańsk 2013.pl
dc.description.referencesKozielewicz W., Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych w praktyce orzeczniczej SN, (w:) Postępowania dyscyplinarne w zawodach prawniczych. Model ustrojowy i praktyka, A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesMazowiecka L., Prokurator Generalny jako rzecznik interesu społecznego, (w:) System prawa karnego procesowego, Hofmański (red.), t. VI, Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, C. Kulesza (red.), Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesPrawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Lex/el 2013.pl
dc.description.referencesPrawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, A. Górski (red.), Lex/el 2013.pl
dc.description.referencesSkuczyński P., Aktualne problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w zawodach prawniczych, (w:) Postępowania dyscyplinarne w zawodach prawniczych. Model ustrojowy i praktyka, A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesStefański R.A., Prokurator jako rzecznik interesu społecznego, (w:) System prawa karnego procesowego, P. Hofmański (red.), t. VI Strony i inni uczestnicy postępowania karnego C. Kulesza (red.), Warszawa 2016.pl
dc.description.pages11-22pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.