REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5669
Tytuł: Polityka medialna w Katalonii i Kraju Basków jako narzędzie rozwoju tożsamości regionalnych
Inne tytuły: Media policy in Catalonia and the Basque Country as an instrument for the development of regional identities
Autorzy: Głuszek-Szafraniec, Dagmara
Słowa kluczowe: tożsamość regionalna
media regionalne
polityka medialna
Kraj Basków
Katalonia
regional identity
regional media
media policy
Basque Country
Catalonia
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 29, 2017, s. 95-122
Abstrakt: Hiszpania jest państwem składającym się z 17 wspólnot autonomicznych, które posiadają własne kompetencje w dziedzinie polityki wewnętrznej. Niektóre rządy regionalne wykorzystują więc przyznane im narzędzia i środki w celu kształtowania własnych koncepcji budowania społeczeństwa. Od czasu przyznania autonomii władze Katalonii i Kraju Basków rozpoczęły budowę niezależnych systemów komunikacji masowej. Celem artykułu jest przedstawienie, jak media regionalne przez modele zarządzania i system subwencji stały się częścią polityki tożsamościowej regionalnych rządów.
Spain is a state consisting of 17 autonomous communities; each of them has its own competences in the area of internal policy. Thus, some of the regional governments use the tools and the means, granted as a part of their autonomy, to create their own concept of building a society. Since the autonomy is granted to Catalonia and the Basque Country, their local governments started to build their separate systems of mass communication. The aim of the article is to present, how the regional media became a part of a broader identity policy, by applying management models and subvention systems.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych
E-mail: dagagluszek@yahoo.de
URI: http://hdl.handle.net/11320/5669
DOI: 10.15290/pss.2017.29.05
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2017, tom XXIX

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.