REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5631
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBudzinowski, Roman-
dc.contributor.authorCzechowski, Paweł-
dc.contributor.authorKorzycka, Małgorzata-
dc.contributor.authorLichorowicz, Aleksander-
dc.contributor.authorPrutis, Stanisław-
dc.date.accessioned2017-06-19T07:31:17Z-
dc.date.available2017-06-19T07:31:17Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationStudia Iuridica Agraria T. 14, 2016, s. 11-26pl
dc.identifier.issn1642-0438-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5631-
dc.description.abstractProfessor Andrzej Stelmachowski (1925-2009) is an outstanding person, deserving huge appreciation because of his activity in various fields; as a lawyer, a prominent specialist in civil law, commercial law, family law, who played a remarkable role in the development of agricultural law. He is the creator of a new school of Polish agricultural law, as he elaborated by his scientific achievements, a theoretical basis to distinguish (in the area of doctrine and didactics) agricultural law as a separate branch of law; he has proposed an original method of research – the study of law in the process of its application, and around these ideas he organized research teams – a large group of students at such universities as: Wroclaw, Warsaw and Bialystok (Professor has promoted 23 PhDs of law). Another merit of Professor Stelmachowski was to determine the object and scope of agricultural law, the fundamental structures of agricultural law (the concept of agricultural property), as well as the legal solutions for protection of individual farming. The recognition and respect for the position of Professor at the international level are demonstrated by His numerous professional contacts and honorary doctorates that he was awarded with. The Professor was the first Polish scholar in the CEDR (the European Committee for Agricultural Law), as well as the first President of the Polish Association of Lawyers specialized in Agricultural Law. The concept of teaching elaborated by Professor A. Stelmachowski was reflected in the subsequent editions of academic books in the field of agricultural law, issued under his scientific edit in the period 1970-2008. In all areas of his involvement, despite changes in the external environment, Professor A. Stelmachowski always presented a permanent system of values, among which we should mention: rightness, fidelity to convictions and responsibility, concern for the common good, solidarity with the weak and being guided by the social doctrine of the Church, all of which gave him an unquestionable moral authority as a Person of great strength of character.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectagricultural lawpl
dc.subjectagricultural propertypl
dc.subjectEuropean Committee for Agricultural Lawpl
dc.subjectPolish Association of Lawyers specialized in Agricultural Lawpl
dc.titleO Profesorze Andrzeju Stelmachowskim jako prawnikupl
dc.title.alternativeAbout Professor Andrzej Stelmachowski as a lawyerpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/sia.2016.14.01-
dc.description.AffiliationRoman Budzinowski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.description.AffiliationPaweł Czechowski - Uniwersytet Warszawskipl
dc.description.AffiliationMałgorzata Korzycka - Uniwersytet Warszawskipl
dc.description.AffiliationAleksander Lichorowicz - Uniwersytet Jagiellońskipl
dc.description.AffiliationStanisław Prutis - Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBanaszkiewicz B., Prawne aspekty pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesBudzinowski R., Prace przygotowawcze nad Systemem Prawa Rolnego, „Państwo i Prawo” 1986, z. 10.pl
dc.description.referencesBudzinowski R., Profesor Andrzej Stelmachowski jako agrarysta, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. IX.pl
dc.description.referencesCzechowski P., Stelmachowski A., Zasady prawa rolnego, „Państwo i Prawo” 1979, z. 12.pl
dc.description.referencesCzechowski P., Zasady prawa rolnego – stabilizacja czy ewolucja, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. IX.pl
dc.description.referencesCzechowski P. (red.), Prawo rolne, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesCzechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A., Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1994.pl
dc.description.referencesKorzycka M., Ochrona własności rolniczej, Warszawa 1979.pl
dc.description.referencesLichorowicz A., Pojęcie i przedmiot prawa rolnego. Miejsce prawa rolnego w polskim systemie prawa, [w:] Prawo rolne, A. Stelmachowski (red.), Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesNadler J., Miejsce prawa rolnego w systemie prawa, „Państwo i Prawo” 1973, nr 1.pl
dc.description.referencesPaliwoda J., Problem usytuowania prawa rolnego w systemie polskiego prawa oraz kodyfikacji prawa rolnego, „Nowe Prawo” 1973, z. 1.pl
dc.description.referencesPaliwoda J., Polskie prawo rolne, „Acta Iuridica Agraria” 1999, tom I.pl
dc.description.referencesPańko W., O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984.pl
dc.description.referencesPetrażycki L., O roli wykładów uniwersyteckich, [w:] Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego, K. Opałek (red.) Warszawa 1969.pl
dc.description.referencesRadwański Z., Pojęcie prawa cywilnego (uwagi de lege lata i de lege ferenda), [w:] Polskie prawo prywatne w dobie przemian, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, Gdańsk 2005.pl
dc.description.referencesPrutis S., Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Stelmachowskim, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. VII.pl
dc.description.referencesPrutis S., Ochrona środowiska za pomocą instrumentów finansowo-prawnych Wspólnej Polityki Rolnej, „Studia Iuridica Agraria” 2015, t. XIII.pl
dc.description.referencesPrutis S., Własność rolnicza, [w:] Prawo rolne i żywnościowe, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, t. VIII, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesSafjan M., Prawo cywilne – część ogólna, System Prawa Prywatnego, tom 1, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesSelwa J., Stelmachowski A., Prawo rolne, Warszawa 1970.pl
dc.description.referencesStelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969.pl
dc.description.referencesStelmachowski A., Prawo rolne w systemie polskiego prawa, [w:] Zagadnienia prawne rolnictwa, J. Paliwoda (red.), Wrocław – Warszawa – Kraków 1970.pl
dc.description.referencesStelmachowski A., Modele własności i ich uwarunkowania społeczno-ustrojowe, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3. Prawo rzeczowe, T. Dybowski (red.), Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesStelmachowski A. (red.), Prawo rolne, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesStelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesStelmachowski A., Zdziennicki B., Prawo rolne, Warszawa 1987.pl
dc.description.referencesStelmachowski A., Zdziennicki B., Prawo rolne, Warszawa 1990.pl
dc.description.referencesWłodyka S., Problem struktury prawa, „Państwo i Prawo” 1995, z. 4.pl
dc.description.pages11-26pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Studia Iuridica Agraria, 2016, tom XIV

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.