REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5616
Tytuł: Gmina zrównoważona energetycznie – studium przypadku województwa śląskiego
Inne tytuły: Energetically sustainable municipality: the case study of Śląskie Voivodeship
Autorzy: Słupik, Sylwia
Słowa kluczowe: gmina
energia
zrównoważony rozwój
województwo śląskie
municipality
energy
sustainable development
Śląskie Voivodeship
Data wydania: 2017
Data dodania: 13-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(85) 2017, s. 155-168
Abstrakt: W artykule przestawiono rolę gospodarki energetycznej w zrównoważonym rozwoju gminy. Poddano analizie lokalne uwarunkowania planowania zrównoważonej gospodarki energetycznej w województwie śląskim oraz dokonano oceny działań gmin województwa w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju energetycznego na ich terenie. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych dotyczących rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych w województwie, przeprowadzonych w 2012 roku, a także dane uzyskane w trakcie badania polityki wdrażania zrównoważonego rozwoju na szczeblu: krajowym, regionalnym i lokalnym w roku 2015. Podstawowym wnioskiem, jaki nasuwa się po analizie, jest fakt, iż niewiele gmin województwa śląskiego prowadzi kompleksową politykę energetyczną, co powoduje, że polityka rozwoju prowadzona przez władze nie zawsze jest w stanie sprostać potrzebom gospodarki i zaspokajać potrzeby mieszkańców.
The paper presents the significance of energy economy in the sustainable development of a municipality. It also analyzes the local determinants of sustainable energy planning in Śląskie Voivodeship. The author evaluates the activities of the local governments regarding the implementation of sustainable energy development in their area. The paper is based on the results of surveys concerning the development of the market for environmental goods and services in the region, conducted in 2012. Also presented are data obtained in the course of research on the implementation of sustainable development at national, regional and local level in the year 2015. The main conclusion of the research is that only a few municipalities of Śląskie Voivodeship conduct a comprehensive energy policy, which means that the development policy run by the authorities is not always able to meet the needs of the local economy and residents.
Afiliacja: Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: sylwia.slupik@ue.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5616
DOI: 10.15290/ose.2017.01.85.12
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 1(85)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Slupik_Gmina_zrownowazona_energetycznie.pdf259,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)