REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5604
Tytuł: Uwarunkowania powstania i rozwoju Mechanizmu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) na północno-wschodnim pograniczu Polski
Inne tytuły: Conditions for creation and development of European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) in north-eastern borderland of Poland
Autorzy: Perkowski, Maciej
Zoń, Wojciech
Słowa kluczowe: EUWT
współpraca transgraniczna
współpraca terytorialna
euroregion
EGTC
cross-border cooperation
territorial cooperation
Euroregion
Data wydania: 2017
Data dodania: 13-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(85) 2017, s. 117-129
Abstrakt: Od niemal dekady Unia Europejska oferuje i promuje nową formę współpracy transgranicznej – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). Aktualnie ich liczba przekroczyła sześćdziesiąt i są uruchamiane kolejne. W Polsce już działają cztery EUWT, a jest planowanych jeszcze kilka. Wśród tych ostatnich szczególnie interesująco przedstawia się inicjatywa uruchomienia EUWT na pograniczu polsko-litewskim, co wiąże się z możliwością dokooptowania partnerów z sąsiednich państw trzecich (zwłaszcza rejon grodzieński). Przed nowym EUWT pojawiają się znakomite perspektywy, lecz, obok nich, także liczne przeszkody do pokonania. Perspektywa wydaje się jednak optymistyczna, szczególnie dzięki racjonalnemu wykorzystaniu potencjału, wiedzy i doświadczeń partnerów.
For almost a decade, the European Union has provided and promoted a new form of crossborder cooperation – the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). The number of such groupings has currently exceeded 60, and is still growing. In Poland, four EGTCs are already operational, and several more are to be established. Among the latter, the recent initiative to launch an EGTC in the Polish-Lithuanian borderland is particularly interesting, implying the possibility of coopting partners from the neighbouring third countries (especially from the area of Grodno). The new EGTCs have excellent prospects but also many obstacles to overcome. The outlook seems, however, optimistic, especially providing a rational use of the potential, knowledge and experience of the partners.
Afiliacja: dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB - Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Wojciech Zoń - Koło Naukowe „Innowacja”, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Maciej Perkowski: m.perkowski@uwb.edu.pl
Wojciech Zoń: zon.wojciech@vip.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5604
DOI: 10.15290/ose.2017.01.85.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 1(85)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)