REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5601
Tytuł: Koncepcja państwowego bilansu geologiczno-górniczego
Inne tytuły: Concept of state geological and mining balance
Autorzy: Borys, Grażyna
Orzeszko, Teresa
Słowa kluczowe: bilans geologiczno-górniczy
aktywa geologiczno-górnicze Skarbu Państwa
tantiemy za wykorzystanie aktywów geologiczno-górniczych Skarbu Państwa
geological and mining balance
geological and mining assets of State Treasury
royalties for using geological and mining assets of State Treasury
Data wydania: 2017
Data dodania: 13-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(85) 2017, s. 82-90
Abstrakt: Celem artykułu jest wypracowanie ogólnych założeń koncepcji bilansu geologiczno-górniczego, którego obowiązek sporządzania w cyklach rocznych spoczywałby na rządowej administracji publicznej. Jego przedmiotem jest prezentacja kontekstu wysunięcia tej koncepcji, która wyjaśnia istotę, przeznaczenie i cel sporządzania bilansu, jak również propozycja jego ramowej konstrukcji .
The purpose of the paper is to discuss the general assumptions underlying the concept of geological and mining balance, which the state's public administration would be obliged to prepare in annual cycles. The author presents the context for suggesting this concept, which explains the essence, the role and the goal behind the preparation of the discussed balance, as well as a proposal for its framework construction.
Afiliacja: prof. zw. dr hab. Grażyna Borys - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UEW - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: Grażyna Borys: grazyna.borys@ue.wroc.pl
Teresa Orzeszko: teresa.orzeszko@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5601
DOI: 10.15290/ose.2017.01.85.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 1(85)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
G_Borys_T_Orzeszko_Koncepcja_panstwowego_bilansu_geologiczno-gorniczego.pdf199,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.