REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5538
Tytuł: Antybohater w teatrze „bezczelnym” Strzępki i Demirskiego
Inne tytuły: Anti-hero in “Imprudent” Theatre by Monika Strzępka and Paweł Demirski
Autorzy: Kostaszuk-Romanowska, Monika
Słowa kluczowe: theatre
anti-hero
mass culture
Monika Strzępka
Paweł Demirski
Data wydania: 2016
Data dodania: 31-maj-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 9, 2016, s. 107-119
Abstrakt: In theatrical play created by Monika Strzępka and Paweł Demirski the figure of anti-hero becomes part of artistic strategy. The article examines selected performances and demonstrates how the anti-hero character is constructed. This creation involves radical redefining of certain cultural, literary and historical tropes which contemporary mass culture generates. The archetypal figure is dismantled by means of certain techniques such as deconstruction, re-codification, synthesizing the character or exposing his conventional nature. As a result of these artistic strategies the anti-hero’s identity is blurred, self-contradictory and frequently devaluated.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Monika Kostaszuk-Romanowska, dr, adiunkt w Zakładzie Wiedzy o Kulturze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Kulturoznawca, teatrolog, filolog. Interesuje się performatywnością w kulturze współczesnej, antropologią teatru, teorią teatru i współczesnym teatrem polskim. Współredagowała: wraz z Anną Wieczorkiewicz Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu (Białystok 2009) i Spektakle zmysłów (Warszawa 2010), wraz z Alicją Kisielewską i Anettą B. Strawińską Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze (Białystok 2016). Ostatnio opublikowała artykuły: Prowokacje, afery i skandale w polskim teatrze współczesnym (w: SZTUKA I NIE–SZTUKA. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza. Część I, red. A. Kisielewski, Białystok 2015), Fake theatre, czyli teatralna lektura „zaginionej” powieści Brunona Schulza (w: Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce, red. M. Wawrzak, Toruń 2016), Teatralny supermarket. Popkulturowe tropy we współczesnym teatrze polskim, (w: Tropy literatury i kultury popularnej (II), red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Warszawa 2016).
E-mail: mromanow@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5538
DOI: 10.15290/bsl.2016.09.08
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2016, nr 9

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.