REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5533
Tytuł: „Więźniowie natury” – rzecz o kształtowaniu się ludzkiego spojrzenia (przykład Maurycego Maeterlincka)
Inne tytuły: Prisoners of Nature – On Shaping the Human Gaze (the Case of Maurice Maeterlinck)
Autorzy: Gielata, Ireneusz
Słowa kluczowe: Maurice Maeterlinck
termites
nature
human perception
space
Data wydania: 2016
Data dodania: 31-maj-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 9, 2016, s. 39-50
Abstrakt: Relying on Maurice Maeterlinck’s essays, the article reflects on the question of human perception of insects, especially termites. Spatially enclosed termitemounds impose specific way of life which, in Maeterlinck’s view, resembles human way. Following Gernat Böhme’s argument, this realization can only be attained if one accepts emotions in perception. By writing about “places of imprisonment” of living creatures, Maeterlinck was the first to depict human living space as natural imprisonment. At the same time, in his entomological monographs he initiated human experiencing of nature; the process which Böhme described as situating man in his surroundings.
Afiliacja: Wydział Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Nota biograficzna: Ireneusz Gielata, historyk literatury, profesor nadzwyczajny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Katedra Literatury i Kultury Polskiej), zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi teorii i historii powieści, teorii narracji historycznej, a w obrębie historii literatury – genealogią polskiej i europejskiej nowoczesności oraz badaniem związków muzyki, plastyki i architektury z literaturą XIX i XX-wieku oraz współczesną; autor książek: Nad studnią Ateny. O „Rozdwojonym w sobie” Teodora Parnickiego (2006), Bolesław Prus na progu nowoczesności (2011); autor opracowania tekstowego i komentarzy do powieści Teodora Parnickiego Tylko Beatrycze (Wrocław 2001), a także esejów o twórczości Erazma z Rotterdamu, B. Hrabala, F. Kafki, T. Manna, S. Máraiego, M. Houellebecqa; publikował między innymi w „Fa-arcie”, „Świecie i Słowie” i licznych książkach zbiorowych.
E-mail: ireneusz1@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5533
DOI: 10.15290/bsl.2016.09.03
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2016, nr 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_9_2016_I.Gielata_Wiezniowie_natury.pdf146,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.