REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5513
Tytuł: Uwikłanie bohatera w mit – drogi duchowego wyzwolenia
Inne tytuły: The entanglement of the hero into myth – ways of spiritual liberation
Autorzy: Popek, Katarzyna
Słowa kluczowe: the hero
entanglement into myth
religious practices
grace
self-cultivation
disenfranchisement of art
spiritual liberation
bohater
uwikłanie w mit
praktyki religijne
łaska
kultywowanie siebie
zniewolenie sztuki
duchowe wyzwolenie
Data wydania: 2016
Data dodania: 23-maj-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 28/1, 2016, s. 191-216
Abstrakt: The work is a frame study of heroism, which manifests itself in particular living people and in mythological characters, heroes concerned for welfare, beauty and truth in everyday struggles. It presents the fates of the mythical benefactors of humanity as well as humans absorbed by efforts for their spiritual salvation. The background of the stated problem concerning the entanglement of the hero into myth is “the philosophical disenfranchisement of art". This issue is a specific basis for the presenting of the figure of fined for his noble intentions Prometheus from the painting by Rubens. Referring to the heroism of the people, we can see that it is also not free of sacrifices. It turns out that there is no turning back from the destination, which is the life of every human according to his own conviction. However, only the awareness of the entanglement into myth and the practice of one’s personal religious belief in spiritual liberation can bring the expected relief in the form of true grace.
Afiliacja: Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Łódzkiego
E-mail: k.popek111@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5513
DOI: 10.15290/idea.2016.28.1.10
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2016, XXVIII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea28_1_K_Popek_Uwiklanie_bohatera_w_mit.pdf203,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.