REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5454
Tytuł: ХХII Мiжнародная навуковая канферэнцыя “Шлях да ўзаемнасцi”, Гродна 28 кастрычнiка 2016 г.
Autorzy: Альштынюк, Анна
Data wydania: 2016
Data dodania: 21-kwi-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 8, 2016, s. 516-519
URI: http://hdl.handle.net/11320/5454
DOI: 10.15290/bb.2016.08.36
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2016, tom 8
Sprawozdania/Raporty (WFil)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.