REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5369
Tytuł: Sejmiki zwoływane sposobem wojewódzkim jako szczególna forma samorządu stanowego w Wielkim Księstwie Litewskim
Inne tytuły: Regional councils summoned within provinces as a special form of state self-government in the Grand Duchy of Lithuania
Autorzy: Kanecki, Oskar
Słowa kluczowe: Grand Duchy of Lithuania
regional councils of nobility
interregnum
gathering of nobility
state self-government
Wielkie Księstwo Litewskie
sejmiki szlacheckie
bezkrólewie
zgromadzenie szlacheckie
samorząd stanowy
Data wydania: 2016
Data dodania: 28-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 1, 2016, s. 85-94
Abstrakt: A particularly difficult time for the Grand Duchy of Lithuania was the period of interregnum following the death of Zygmunt August. It led to the introduction of special forms of gatherings by the nobility. Summoning regional councils within provinces allowed for speeding up the decision-making process, which at the time was necessary. It was also a convenient way for the dominant elites of that period (the magnates) to control the nobility. It was an original contribution of Lithuania to the form of the regional council of nobility, which was adopted from the Kingdom of Poland. The Regional Council of Vilnius, held in the said form, was sometimes taking decisions applicable for the whole country.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
E-mail: oskar.kanecki@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5369
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.01.05
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_1_2016_O.Kanecki_Sejmiki_zwolywane_sposobem_wojewodzkim.pdf584,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.