REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5323
Tytuł: Regionalizmy fonetyczne w „Słowniku polsko-łacińsko-łotewskim” Jana Kurmina. Wokalizm
Inne tytuły: Phonetic Regionalisms in Jan Kurmin's „Polish-Latin-Latvian Dictionary". Vowels
Autorzy: Szamryk, Konrad Kazimierz
Słowa kluczowe: polszczyzna kresowa
słowniki przekładowe
leksykografia XIX wieku
fonetyka
Polish language of the Eastern Borderland
dictionaries
lexicography of XIX century
phonetic
Data wydania: 2016
Data dodania: 23-mar-2017
Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Źródło: Prace Filologiczne, T. 68, 2016, s. 375-386
Abstrakt: This article is dedicated to the Polish-Latin-Latvian dictionary published in 1858 in Wilno/Vilnius. This trilingual lexicon is not known in Poland, although it has a significant position in Latvian lexicography. In the first part of the article the author presents information about the dictionary and its maker. In the second part phonetic regionalisms (such as: erring o : ó, i : y, 'a to 'e alternation, vowel reduction and different implementations of nasal vowels) are characterized. In the author's opinion these features have a lot in common with north-east Polish language of the Eastern Borderlands.
Afiliacja: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet w Bialymstoku
E-mail: konrad.szamryk@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5323
ISSN: 0138-0567
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.