REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5287
Tytuł: Сатира Юрия Полякова в контексте достижений русской классической сатиры
Inne tytuły: The satire of J. Polakov in the context of Russian classical satire achievements
Autorzy: Supa, Wanda
Data wydania: 2016
Data dodania: 17-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 16, 2016, s. 109-121
Abstrakt: The article presents the analysis of the satirical works of J. Polakov: Парижская любовь Кости Гуманкова, Демгородок, Козлёнок в молоке in which the author laughs at the Soviet and the post-Soviet reality, especially pseudodemocracy and moral corruption in the literary circles. Polakov refers to achievements of the classical satire and in some way expands the possibilities of satirical depiction by using some solutions from the popular literature (anecdotes, sensational and romance themes).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
E-mail: wsupa@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5287
DOI: 10.15290/sw.2016.16.08
ISSN: 1642–557X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2016, tom 16

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.