REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5241
Tytuł: Stopy bezrobocia wśród osób z różnym wykształceniem w województwach Polski – analiza wyników badania
Inne tytuły: Unemployment rates by educational attainment in Poland: an analysis of research results
Autorzy: Madras-Kobus, Beata
Rogowski, Józef
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny
stopa bezrobocia rejestrowanego
stopa bezrobocia według BAEL
aktywni zawodowo
skupienia
unemployment
registered unemployment rate
unemployment rate according to LFS (Labour Force Survey)
economically active persons
clusters
Data wydania: 2016
Data dodania: 8-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(82) 2016, s. 101-127
Abstrakt: W artykule dokonano krótkiego przeglądu różnych metodologii obliczania stóp bezrobocia stosowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce oraz zaproponowano pewną ich modyfikację. Obliczono stopy bezrobocia według zaproponowanej metodologii w województwach Polski, w podziale na rodzaj wykształcenia, tj.: wyższe, policealne i średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, zasadnicze (zawodowe) oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe. Na podstawie tak otrzymanych stóp bezrobocia województwa Polski podzielono na grupy o podobnym kształtowaniu się poziomu tego wskaźnika. Dokonano analizy otrzymanych wyników.
The paper provides a brief review of various methodologies for calculating unemployment rates applied by Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office) in Poland and proposes certain modifications to these methodologies. Unemployment rates for the provinces of Poland have been calculated based on the suggested methodology for the following levels of education: tertiary, postsecondary and secondary vocational, secondary general, basic vocational and lower secondary, primary and incomplete primary education. An analysis of the results is conducted. On this basis, the provinces of Poland are grouped into clusters according to the calculated unemployment rates.
Afiliacja: dr Beata MADRAS-KOBUS - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Józef ROGOWSKI, prof. UwB - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Beata MADRAS-KOBUS: b.kobus@uwb.edu.pl
Józef ROGOWSKI: rogowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5241
DOI: 10.15290/ose.2016.04.82.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 4(82)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_Beata_Madras.pdf424,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.