REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5234
Tytuł: Wycena trwałości – rozszerzenie tradycyjnego ujęcia kosztów środowiskowych
Inne tytuły: Valuation of sustainability: extension of traditional approach of environmental costs
Autorzy: Broniewicz, Elżbieta
Broniewicz, Mirosław
Milewski, Piotr
Słowa kluczowe: ekonomiczna wartość dodana
koszty ochrony środowiska
koszty zasobów naturalnych
economic value added
environmental costs
costs of natural resources
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(82) 2016, s. 44-54
Abstrakt: Ze względu na rosnący niedostatek surowców naturalnych oraz zaostrzające się regulacje prawne związane z ich pozyskiwaniem, znaczenie surowców naturalnych w gospodarce światowej nabiera coraz większego znaczenia. W przeciwieństwie do aktywów finansowych i rzeczowych, zasoby naturalne nie są dobrze opisywane i reprezentowane w systemach rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, mimo że ich użycie i wykorzystanie w znaczny sposób determinuje rozwój pojedynczych przedsiębiorstw i gospodarki. W artykule autorzy przedstawili sposób uwzględnienia kosztów środowiskowych w kosztach produkcji przedsiębiorstwa, mających wpływ na trwały rozwój firmy mierzony jako ekonomiczna wartość dodana. Zaproponowali oni również uzupełnienie tradycyjnego ujęcia kosztów środowiskowych o koszty zasobów naturalnych.
Due to a deepening scarcity of natural resources and ever stricter regulations related to their acquisition, the importance of natural resources in the world economy is growing considerably. In contrast to financial and tangible assets, natural resources are not very well described and represented in the accounting systems of firms, despite the fact that their use determines significantly the development of individual companies and the economy. The authors present a way to take account in production costs of those environmental costs which affect the sustainable development of a company as measured by economic value added. They also propose to complement the traditional approach of environmental costs with accommodating the cost of natural resources.
Afiliacja: dr inż. Elżbieta BRONIEWICZ - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Mirosław BRONIEWICZ - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
mgr inż. Piotr MILEWSKI - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
E-mail: Elżbieta BRONIEWICZ: e.broniewicz@pb.edu.pl
Mirosław BRONIEWICZ: m.broniewicz@pb.edu.pl
Piotr MILEWSKI: Milewski.piotr@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5234
DOI: 10.15290/ose.2016.04.82.04
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 4(82)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04_Broniewicz.pdf320,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.