REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5195
Tytuł: Pedagogiczne irytacje. O potrzebie zaangażowania pedagogów w badania i przeciwdziałanie zjawiskom irytującym, Tadeusz Pilch w rozmowie z Tomaszem Sosnowskim
Inne tytuły: Pedagogical irritations. About the need for the involvement of teachers in research and irritating phenomena counteraction, Tadeusz Pilch in the interview with Tomasz Sosnowski
Autorzy: Pilch, Tadeusz
Sosnowski, Tomasz
Słowa kluczowe: irytacja
człowiek
przestrzeń społeczna
irritation
a man
social space
Data wydania: 2016
Data dodania: 15-lut-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 2(6), s. 91-101
Abstrakt: W wywiadzie rozmówcy koncentrują się na poszukiwaniu znaczeń i kontekstów pojęcia irytacji. Podjęte wątki dyskusji podejmują próbę dokonania ustaleń terminologicznych oraz prezentują dwa aspekty stanu irytacji: pozytywny i negatywny. Uczestnicy spotkania starają się ukazać wybrane przestrzenie życia społecznego człowieka, które mogą stanowić z jednej strony źródło irytacji, z drugiej zaś źródło określonych, pożądanych zachowań o charakterze pozytywnym jako wynik reakcji na silny gniew i niezadowolenie.
In the interview interlocutors focus on the search for meanings and contexts of the concept of irritation. Undertaken discussion threads constitute an attempt to define terminology and to present two aspects of the state of exasperation: positive and negative. Participants of the dialogue try to show the selected areas of human social life, which may be on one hand a source of irritation, and on the other hand a source of desirable behaviour with positive characteristics as a result of a reaction to the strong anger and discontent.
Afiliacja: Tadeusz Pilch - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Tomasz Sosnowski - Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Tadeusz Pilch: tadpil@wp.pl
Tomasz Sosnowski: t.sosnowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5195
DOI: 10.15290/parezja.2016.06.07
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 2
Varia (WPiP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
T_Pilch_T_Sosnowski_Pedagogiczne_irytacje__Parezja_2_2016_(6).pdf119,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons