REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5168
Tytuł: Wariantywność pisowniowa frazeologizmów we współczesnych słownikach jednojęzycznych
Inne tytuły: Spelling variants of idioms in contemporary monolingual dictionaries
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: spelling
punctuation
variants
lexicography
phraseology
Data wydania: 2016
Data dodania: 14-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 16, 2016, s. 29-39
Abstrakt: The article discusses spelling and punctuation variants of Polish phrases in contemporary Polish dictionaries. Spelling variants of idioms with regard to capital/lowercase spelling, most of all, results from progressing desemantization of original meanings. Examples excerpted from lexicographical sources prove that units whose meaning is not identical are usually written down in two variants, e.g. pyrrhic/Pyrrhic victory. Variants aremuch more frequently connected with a diversifiedmanner of recording a given unit in different lexicographical sources. Every dictionary provides one way of spelling of a given compound but consulting various dictionaries proves the existence of more than one variant.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: eawramiuk@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5168
DOI: 10.15290/baj.2016.16.02
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2016, nr 16

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)