REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4825
Tytuł: Polityka spójności jako determinanta przyspieszenia percepcji kultury zrównoważonego rozwoju w Polsce
Inne tytuły: Cohesion policy as a determinant of perception culture of sustainable development in Poland
Autorzy: Janikowski, Ryszard
Słowa kluczowe: system instytucjonalny państwa
polityka spójności
zrównoważony rozwój
governmental institutional system
cohesion policy
sustainable development
Data wydania: 2016
Data dodania: 9-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 60-75
Abstrakt: Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest osią cywilizacji euroatlantyckiej. Polski system instytucjonalny państwa był i jest mało aktywny w upowszechnianiu i wdrażaniu kultury zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do innych państw unijnych jest on opóźniony w procesie: promowania, budowania i aktywnego kształtowania. We wszystkie cele działania Unii Europejskiej jest wpisana istota zrównoważonego rozwoju. Tym samym kultura polityczna Wspólnot Europejskich dzięki polityce spójności determinująco oddziałuje na kultury narodowe. W ten sposób, co udokumentowano w artykule, zachodzi bardzo korzystny proces, który powoduje polityka spójności i wdrażanie kultury zrównoważonego rozwoju w Polsce.
The concept of sustainable development is central for Euro-Atlantic civilization. Polish institutional system of the wasn't and isn't active in promoting and implementing sustainable development culture. In relation to other EU countries it is delayed in the process of promoting, building and actively shape. In all the objectives of the EU's action is inscribed sustainability. Thus, the political culture of the European Communities through cohesion policy determining impact on national cultures. Thus, as documented in the work, there is a very positive process, caused by cohesion policy, the implementation of sustainable development culture in Poland.
Afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
E-mail: ryszard.janikowski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4825
DOI: 10.15290/ose.2016.03.81.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.