REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4715
Tytuł: Problemy tożsamościowe obywateli państw powstałych po upadku ZSRR
Inne tytuły: Identity problems of the nationals of the countries formed after the collapse of the Soviet Union
Autorzy: Nikitorowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: culture
multiculturalism
transculturalism
identity
intercultural education
Data wydania: 2016
Data dodania: 16-lis-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 27 cz. 1, 2016, s. 121-135
Abstrakt: The author, referring to his own research on the Polish-Lithuanian, Polish-Belarusian and Polish-Ukrainian borderland, formulates the thesis that after the collapse of the USSR individual nations began to develop their own national identity in opposition to other nations. The author poses the question of the civic loyalty with simultaneous loyalty to the culture of origin, national culture. He gives examples and attempts to answer in the context of the arising problems of identity in the emerging multicultural societies. Particular attention is paid to the problems of identity of Poles, as citizens of other countries created after the collapse of the Soviet Union, that is of Poles in Lithuania, Belarus, Kazakhstan, Buryatia.
Afiliacja: Uniwersytetu w Białymstoku
E-mail: jerzyniki@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4715
DOI: 10.15290/pss.2016.27.01.08
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2016, tom XXVII cz. 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.