REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4711
Tytuł: Wielokulturowość Zamenhofa avant la lettre ze szczególnym uwzględnieniem aspektu religijnego
Inne tytuły: Zamenhof multiculturalism avant la lettre with partieular emphasize of religious aspect
Autorzy: Żelazny, Walter
Słowa kluczowe: multiculturalism
ethnicity
nation
Zionism
Data wydania: 2016
Data dodania: 16-lis-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 27 cz. 1, 2016, s. 75-91
Abstrakt: Zamenhof was one of the few thinkers who noticed the impossibility of a just dispensation between ethnicities and religions in the Russian Empire. He aspired to present a social system where national actions could run in the most natural way and where no one has the right to rule on behalf of the nation. In Zamenhof ’s opinion multiculturalism composed of different ethnical groups inhabiting the same territory is a social phenomenon just as a class system. However, if class system relates to social antagonisms in the matter of possession, then ethnicity is the most important element of segmentation where neither ownership, class nor political criteria are distinctive as ethnicity is a natural and culturally established social bond. Zamenhof rejected all political Jewish programs of his age and created his own program called Hillelism (which was directed at Jews and which he later abandoned) which after modification was renamed as Humanitarianism. Precisely this proposition has many common characteristics with multiculturalism avant la letter.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: walterz@hotmail.fr
URI: http://hdl.handle.net/11320/4711
DOI: 10.15290/pss.2016.27.01.05
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2016, tom XXVII cz. 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.