REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4673
Tytuł: How can culturally infused Portuguese words be translated into Polish/English?
Inne tytuły: Jak kulturowo nacechowane portugalskie słowa można przetłumaczyć na polski/angielski?
Autorzy: Jankowski, Jakub
Słowa kluczowe: Translation Studies
translative dominant
translator dominant
Fado
Estado Novo
Portugal
culture
Translatoryka
dominanta translatorska
dominanta przekładowa
Nowe Państwo
Portugalia
kultura
Data wydania: 2015
Data dodania: 4-lis-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 15, 2015, s. 213-231
Abstrakt: How to translate culturally infused words is indeed the question that becomes more complicated as the cultural turn in Translation Studies (TS) takes place. The task for translators has become not only to make a linguistic transfer but a cultural one as well. In this essay I shall discuss how to deal with some Portuguese words that may be regarded as crucial to defining Portuguese culture. I will focus on words and terms that ask for an understanding and reception mainly at the cultural level. One should keep in mind that knowledge is the key here, as it will be necessary to know something about both source and target culture to find out not only the best solution in translation for these words, but to understand them as well. I will study the process of translation as a process of making certain decisions. I will try to show not only that direct translation is complex, but also that the way we translate those words also differs between a historical book and a comedy film, between a poem translation and a juvenile book translation, etc. As a methodology I shall study this cultureoriented translatological phenomenon under the dominant in translations (as defined by Anna Bednarczyk), the elements that determine translation (loosely based on Werner Koller’s ideas), and the great classic Jiří Levý and his vision of translation as a process of making decisions. I will present different paradigms in order to work out the possible solutions.
Sposób tłumaczenia słów nacechowanych kulturowo jest zadaniem, które skomplikowało się wraz z tzw. zwrotem kulturowym w translatoryce. Wraz z nim zadanie tłumaczy wykroczyło poza transfer językowy, obejmując również transfer kulturowy. W tym eseju skupię się na strategiach przekładoznawczych, które można zastosować dla wybranych portugalskich słów, kluczowych dla zdefiniowania portugalskiej kultury. Będą to słowa i terminy, które wymagają zrozumienia i recepcji przede wszystkim na poziomie kulturowym. Bez posiadania wiedzy o realiach portugalskich, która jest w tym wypadku kluczem do translatorskiego sukcesu, niemożliwe będzie zrozumienie, a co za tym idzie i przełożenie danych słów i terminów. Postaram się prześledzić proces przekładu jako proces podejmowania decyzji. Postaram się również wykazać, że nie tylko bezpośrednie tłumaczenie jest procesem złożonym, ale konkretne wybory są również determinowane przez gatunkową przynależność danego tekstu. Metodologicznie odwołam się do konceptu dominanty (w ujęciu Anny Bednarczyk), do czynników determinujących przekład (swobodnie opierając się na pomysłach Wernera Kollera) oraz do klasycznego modelu przekładu jako procesu podejmowania decyzji (Jiří Levý). W tym duchu zaprezentowane zostaną paradygmaty celem wypracowania możliwych rozwiązań translatologicznych.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
E-mail: jacube88@yahoo.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4673
DOI: 10.15290/baj.2015.15.14
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2015, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_15_Jankowski.pdf232,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.