REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/465
Tytuł: „Zmiana sposobu życia” jako efekt filozofowania – w nawiązaniu do hermeneutycznych ideii filozofii
Inne tytuły: “The change a way of life” – with Reference to Hermeneutic Ideas of Philosophy
Autorzy: Rozbicki, Bartosz
Słowa kluczowe: Hans-Georg Gadamer
Paul Ricoeur
therapeutic perspective
Ludwig Wittgenstein
Data wydania: 2011
Data dodania: 29-sty-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 23, 2011, s. 65-84
Abstrakt: In the article 'The change a way of life' - with reference to hermeneutic ideas of philosophy I present a hermeneutic conceptions of Gadamer's, Ricoeur's and the late Wittgenstein's from a therapeutic perspective. I point out that terms such as: the understanding conditions, changing a way of life and being in the world, plays the fundamental role in the hermeneutic conceptions. Ricoeur as well as Wittgenstein, analising these terms from language perspective, schow us, that the philosophical thinking suppouse to lead to expansion of man's self-consciousness and to understending the different forms of life. From that angle that idea of philosophy could be understanded as a kind of efford tend towards to change our looking at things, providing the subject to a kind of transformation. This process can be recognized as therapeutical because it force us to schake a many of our opinions, hidden prejudices, beliefs about ourselfs and about the world, which are treated as a background of our daily life. In connection with that I analyze the similarities between Ricoeur's and Wittgenstein's projects on one hand, and the Freud's psychoanalysis on the other.
Opis: mgr Bartosz Rozbicki, absolwent studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych US w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/465
DOI: 10.15290/idea.2011.23.05
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2011, XXIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_2011_Rozbicki.pdf223,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.