REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/464
Tytuł: Czy wolność człowieka jest absolutna? Punkt widzenia liberalizmu klasycznego
Inne tytuły: The freedom and its Limits. The Point of View of Classical Liberalism
Autorzy: Jasiński, Karol
Słowa kluczowe: freedom
liberalism
value
Thomas Hobbes
David Hume
John Stuart Mill
John Locke
wolność
liberalizm
wartość
Montesquieu
Jean-Jacques Rousseau
Alexis de Tocqueville
Data wydania: 2011
Data dodania: 29-sty-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 23, 2011, s. 53-64
Abstrakt: The paper concerns the idea of freedom and her limits in the thought of the some representatives of classical liberalism. The paper has three parts: 1) freedom as a feature of the personality and her different forms (personal and social, positive and negative); 2) ideas if the English philosophers (T. Hobbes, J. Locke, D. Hume, J.S. Milli); 3) ideas of the French philosophers (Ch. Montesquieu, J.J. Rousseau, A. De Tocqueville). According to this thinkers human freedom is not a absolute value but has many limits (social contract, law, customs, religion and ethics).
Opis: dr Karol Jasiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Teologii, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
URI: http://hdl.handle.net/11320/464
DOI: 10.15290/idea.2011.23.04
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2011, XXIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_2011_Jasinski.pdf169,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.