REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4639
Tytuł: Złożoność koszyków eksportowych krajów. Zarys problematyki
Inne tytuły: Complexity of national export bundles: an outline
Autorzy: Gabrielczak, Piotr
Serwach, Tomasz
Słowa kluczowe: złożoność
eksport
wzrost gospodarczy
complexity
export
economic growth
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-paź-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 129-143
Abstrakt: Współczesne, światowe badania nad teorią handlu międzynarodowego skupiają się na wzbogaceniu rozważań o kolejne aspekty: jakościowe, strukturalne czy instytucjonalne. Jednym z coraz częściej poruszanych tematów jest zagadnienie złożoności koszyków eksportowych państw, jej uwarunkowań i wpływu na pozostałe sfery gospodarki. Tej, wciąż niepopularnej na polskim gruncie, problematyce poświęcono niniejszy artykuł. Część pierwsza tekstu stanowi wprowadzenie do rozważań. W części drugiej na podstawie przeglądu literatury opisano znaczenie złożoności eksportu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla wzrostu gospodarczego i zmian strukturalnych. W trzeciej części zaprezentowano determinanty złożoności, a w czwartej przedstawiono współczesne trendy rozkładu złożoności między krajami i grupami produktowymi. Ostatnia część to podsumowanie pracy.
Contemporary research into the theory of international trade focuses on introducing new qualitative, structural and institutional aspects. One of the topics that seems to be gaining popularity is the issue of the complexity of bundles of exported goods, its determinants, and the effects it has on other elements of national economies. This paper is devoted to the problem because it is still unexplored by the Polish literature. The first section serves as an introduction. The second one contains a survey of literature on the significance of complexity for the economy, especially economic growth and structural transformations. The third section presents the determinants of complexity. The fourth one presents modern trends of complexity distribution among countries and groups of goods. The final section provides a conclusion to the discussion.
Afiliacja: dr Piotr Gabrielczak - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
mgr Tomasz Serwach - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
E-mail: Piotr Gabrielczak: pgabrielczak@uni.lodz.pl
Tomasz Serwach: serwachtomasz@uni.lodz.pl
Sponsorzy: Tekst powstał w ramach projektu pt.: Wpływ członkostwa w strefie euro na złożoność produktów w eksporcie, realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki w Krakowie (numer projektu 2014/13/N/HS4/02977).
URI: http://hdl.handle.net/11320/4639
DOI: 10.15290/ose.2016.02.80.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Gabrielczak_Serwach.pdf353,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)