REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4639
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGabrielczak, Piotr-
dc.contributor.authorSerwach, Tomasz-
dc.date.accessioned2016-10-19T07:17:08Z-
dc.date.available2016-10-19T07:17:08Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 129-143pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4639-
dc.description.abstractWspółczesne, światowe badania nad teorią handlu międzynarodowego skupiają się na wzbogaceniu rozważań o kolejne aspekty: jakościowe, strukturalne czy instytucjonalne. Jednym z coraz częściej poruszanych tematów jest zagadnienie złożoności koszyków eksportowych państw, jej uwarunkowań i wpływu na pozostałe sfery gospodarki. Tej, wciąż niepopularnej na polskim gruncie, problematyce poświęcono niniejszy artykuł. Część pierwsza tekstu stanowi wprowadzenie do rozważań. W części drugiej na podstawie przeglądu literatury opisano znaczenie złożoności eksportu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla wzrostu gospodarczego i zmian strukturalnych. W trzeciej części zaprezentowano determinanty złożoności, a w czwartej przedstawiono współczesne trendy rozkładu złożoności między krajami i grupami produktowymi. Ostatnia część to podsumowanie pracy.pl
dc.description.abstractContemporary research into the theory of international trade focuses on introducing new qualitative, structural and institutional aspects. One of the topics that seems to be gaining popularity is the issue of the complexity of bundles of exported goods, its determinants, and the effects it has on other elements of national economies. This paper is devoted to the problem because it is still unexplored by the Polish literature. The first section serves as an introduction. The second one contains a survey of literature on the significance of complexity for the economy, especially economic growth and structural transformations. The third section presents the determinants of complexity. The fourth one presents modern trends of complexity distribution among countries and groups of goods. The final section provides a conclusion to the discussion.pl
dc.description.sponsorshipTekst powstał w ramach projektu pt.: Wpływ członkostwa w strefie euro na złożoność produktów w eksporcie, realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki w Krakowie (numer projektu 2014/13/N/HS4/02977).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectzłożonośćpl
dc.subjecteksportpl
dc.subjectwzrost gospodarczypl
dc.subjectcomplexitypl
dc.subjectexportpl
dc.subjecteconomic growthpl
dc.titleZłożoność koszyków eksportowych krajów. Zarys problematykipl
dc.title.alternativeComplexity of national export bundles: an outlinepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2016.02.80.10-
dc.description.EmailPiotr Gabrielczak: pgabrielczak@uni.lodz.plpl
dc.description.EmailTomasz Serwach: serwachtomasz@uni.lodz.plpl
dc.description.Affiliationdr Piotr Gabrielczak - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl
dc.description.Affiliationmgr Tomasz Serwach - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl
dc.description.referencesAnand R., Mishra S., Spatafora N., 2012, Structural Transformation and the Sophistication of Production, IMF Working Paper, no. 12/59, Washington, DC.pl
dc.description.referencesAtlas of Economic Complexity, http://atlas.cid.harvard.edu (data wejścia: 03.10.2015).pl
dc.description.referencesCostinot A., 2009, On the origins of comparative advantage, “Journal of International Economics”, vol. 77.pl
dc.description.referencesCostinot A., Oldensky L., Rauch J.E., 2009, Adaptation and the Boundary of Multinational Firms, NBER Working Paper, no. 14668, Cambridge, MA.pl
dc.description.referencesCuddington J.T., Jayasuriya S.A., Ludema R., 2002, Prebisch-Singer Redux, U.S. International Trade Commission, Office of Economics Working Paper, no. 2002-06-A, Washington, DC.pl
dc.description.referencesFrankel J. A., Romer D., 1999, Does Trade Cause Growth?, “American Economic Review”, vol. 89, no. 3.pl
dc.description.referencesGertler P., 2006, Export Structure Quality and Economic Growth, “National Economy Issues”, National Bank of Slovakia, BIATEC, vol. XIV, no. 10.pl
dc.description.referencesGoldstein M., Lardy N., 2005, China’s role in the revised Bretton Woods system: A case of mistaken identity, Institute for International Economics, Working Paper No. 05-2, Waszyngton, DC.pl
dc.description.referencesHausmann R., Hwang J., Rodrik D., 2007, What you export matters, “Journal of Economic Growth”, 12(1).pl
dc.description.referencesHausmann R., Klinger B., 2007, The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative Advantage, CID Working Paper, no. 146, Center for International Development at Harvard University, Cambridge, MA.pl
dc.description.referencesHidalgo C.A., Hausmann R., 2009, The building blocks of economic complexity, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, 106(26).pl
dc.description.referencesHidalgo C.A., Hausmann R., 2011, The network structure of economic output, “Journal of Economic Growth”, 16 (4).pl
dc.description.referencesKoren M., Tenreyro S., 2013, Technological Diversification, “The American Economic Review”, 103(1).pl
dc.description.referencesLall S., 2000, The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998, Queen Elizabeth House, University of Oxford, Oxford.pl
dc.description.referencesLederman D., Maloney W.F., 2012, Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies, World Bank, Washington, DC.pl
dc.description.referencesObservatory of Economic Complexity, http://atlas.media.mit.edu (data wejścia: 03.10.2015).pl
dc.description.referencesRodriguez F., Rodrik D., 2001, Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic’s Guide to Cross-National Evidence, [in:] NBER Macroeconomics Annual 2000, B.S. Bernanke, K. Rogoff (eds.), MIT Press, Cambridge, MA.pl
dc.description.referencesSachs. J, Warner A., 1995, Economic reform and the process of global integration, “Brookings Papers on Economic Activity”, no. 1.pl
dc.description.referencesYoung A., 1991, Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade, “Quarterly Journal of Economics”, vol. 106, no. 2.pl
dc.description.pages129-143pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Gabrielczak_Serwach.pdf353,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.