REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4635
Tytuł: Ocena zmian struktury obszarowej gospodarstw w Polsce na tle nowych państw UE (aspekty metodyczne)
Inne tytuły: Estimation of changes in structure of farms in Poland and new EU countries: methodological aspects
Autorzy: Binderman, Zbigniew
Szczesny, Wiesław
Słowa kluczowe: miara koncentracji
miernik syntetyczny
struktura gospodarstw rolnych
MIS
Management Information System
synthetic measure
measure of concentration
structure of farms
Data wydania: 2016
Data dodania: 18-paź-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 81-96
Abstrakt: W pracy przedstawiono koncepcje budowy wskaźników przeznaczonych do porządkowania obiektów opisanych wieloma cechami o wartościach nieujemnych na tej samej skali, czyli takich, których wartości można interpretować jako składowe struktury. Podane mierniki mogą być wykorzystywane do cyklicznego raportowania w systemach MIS (Management Information System) w systemach informacyjnych zarówno instytucji publicznych obserwujących zmiany strukturalne, jak i w dużych korporacjach o rozbudowanej strukturze wewnętrznej. Koncepcję zilustrowano na przykładzie zmian, jakie zachodzą w strukturze obszarowej gospodarstw w Polsce na tle nowych państw Unii Europejskiej w okresie 2003 -2010.
The paper presents the concepts of indicators intended to organize objects described by many features of non-negative values on the same scale, i.e. ones whose values can be interpreted as components of a structure. The discussed measures can be used in information systems of both public institutions which observe structural changes and large corporations with extensive internal structures for reporting in Management Information Systems (MIS). The concept is illustrated by the changes that occur in the structure of farms in Poland against the background of the new EU Member States in the period 2003-2010.
Afiliacja: dr hab. Zbigniew Binderman, prof. PWSZ - Wydział Ekonomiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim; Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Wiesław Szczesny, prof. SGGW - Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
E-mail: Zbigniew Binderman: zbigniew_binderman@sggw.pl
Wiesław Szczesny: wiesław_szczesny@sggw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4635
DOI: 10.15290/ose.2016.02.80.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Binderman_Szczesny.pdf435,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.