REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4634
Tytuł: Kulturowe ujęcie zagadnienia obiektywizmu badań ekonomicznych
Inne tytuły: Objectivity of economics research from the cultural perspective
Autorzy: Pogonowska, Barbara
Słowa kluczowe: postulat obiektywizmu
zasada obiektywności wiedzy naukowej
kontekst kulturowy
wyobrażenie świata obiektywnego
wartości-sensy
konstruktywizm kulturowy
konstruktywizm społeczny
principle of objectivity and objectiveness
cultural context
values-senses
cultural constructivism
social constructivism
Data wydania: 2016
Data dodania: 18-paź-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 69-79
Abstrakt: Celem tekstu jest próba przedstawienia kategorii obiektywizmu i kategorii obiektywności wiedzy ekonomicznej z perspektywy społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury oraz stanowiska konstruktywizmu kulturowego.
The main aim of this paper is to reconstruct the meaning of two philosophical categories: objectiveness and objectivity in scientific economic practice. The research is based on the perspective of social-regulative concept of culture and the standpoint of cultural constructivism.
Afiliacja: Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
E-mail: barbara.pogonowska@ue.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4634
DOI: 10.15290/ose.2016.02.80.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Pogonowska.pdf228,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.