REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4633
Tytuł: Poznanie naukowe i kanony nauki
Inne tytuły: Acquisition of knowledge and canons of science
Autorzy: Sadowski, Adam
Szydlik, Anna
Słowa kluczowe: nauka
poznanie naukowe
kanony nauki
ekonomia
science
acquisition of knowledge
canons of science
economics
Data wydania: 2016
Data dodania: 18-paź-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 55-68
Abstrakt: Nauka jest nie tylko procesem pozyskiwania wiedzy, ale również sposobem realizacji potrzeby poznawczej jednostki. Podstawowym jej celem jest tworzenie czegoś nowego. Poznanie naukowe przebiega w umyśle samego badacza, a jego kluczową cechą jest interdyscyplinarność. Dyskusja na temat odróżniania poznania naukowego od nienaukowego jest aktualna zwłaszcza w dziedzinie nauk ekonomicznych. Celem artykułu jest analiza istoty poznania i wybranych kanonów naukowych w odniesieniu do ekonomii. Autorzy zakładają, że stosowanie kanonów nauki i predyspozycje samego badacza determinują wynik procesów poznawczych. Opracowanie obejmuje opis pojęć, takich jak: poznanie, wyjaśnienie naukowe, rodzaje metod i procesów poznania naukowego, paradygmat. Ma to ułatwić rozwiązywanie problemów w sposób naukowy, przede wszystkim badaczom nauk ekonomicznych.
Science is not only a process of knowledge acquisition, but also a way in which individuals fulfill their cognitive needs. Its main aim is creation, construction of something new. Scientific knowledge takes place in the mind of a researcher and its key feature is an interdisciplinary character. The debate on distinguishing scientific from non-scientific cognition is still valid, especially in the field of economic sciences. The aim of this paper is to analyze the essence of cognition and selected scientific canons with regard to economics. The author assumes that the use of the canons of science and the capacities of the researcher determine the outcome of cognitive processes. The study includes a description of such concepts as cognition, scientific explanation, types of methods and processes of scientific cognition, and paradigm. This is designed to make it easier to solve problems in a scientific manner, primarily for all the researchers in the field of economics.
Afiliacja: dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
mgr Anna Szydlik - doktorantka na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Adam Sadowski: adamsad@poczta.onet.pl
Anna Szydlik: a.szydlik1@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4633
DOI: 10.15290/ose.2016.02.80.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Sadowski_Szydlik.pdf254,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.