REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4624
Tytuł: Wykorzystanie rynku przez politykę ekologiczną
Inne tytuły: Using market for environmental policy
Autorzy: Graczyk, Andrzej
Słowa kluczowe: polityka ekologiczna
rynek
regulacja
rozwój zrównoważony
environmental policy
market regulation
sustainable development
Data wydania: 2016
Data dodania: 14-paź-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 16-24
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zwiększenia wykorzystania rozwiązań rynkowych w polityce ekologicznej. W szczególności dotyczy to działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W pierwszej części omówiono postawy polityki ekologicznej wobec rynku, tj. postawy: kreacji, integracji, kooperacji, obserwacji, stymulacji/wspierania prośrodowiskowego przekształcania rynku, zaniechania oraz ignorowania. W drugiej części artykułu wskazano na potrzebę stosowania instrumentów rynkowych przez politykę ekologiczną w celu wspierania zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
This paper aims to identify the opportunities for increasing the use of market-based solutions in environmental policies. In particular, this applies to actions for sustainable production and consumption. The first part discusses environmental policy attitudes towards the market. These include the attitudes of creation, integration, cooperation, supervision, stimulation/support for pro-environmental transformation of the market, non-action and ignoring. In the second part of the paper, the author points out the need for an environmental policy of market-based instruments to support sustainable production and consumption.
Afiliacja: Instytut Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: andrzej.graczyk@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4624
DOI: 10.15290/ose.2016.02.80.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Graczyk.pdf270,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)