REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4624
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGraczyk, Andrzej-
dc.date.accessioned2016-10-14T10:57:13Z-
dc.date.available2016-10-14T10:57:13Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 16-24pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4624-
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie możliwości zwiększenia wykorzystania rozwiązań rynkowych w polityce ekologicznej. W szczególności dotyczy to działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W pierwszej części omówiono postawy polityki ekologicznej wobec rynku, tj. postawy: kreacji, integracji, kooperacji, obserwacji, stymulacji/wspierania prośrodowiskowego przekształcania rynku, zaniechania oraz ignorowania. W drugiej części artykułu wskazano na potrzebę stosowania instrumentów rynkowych przez politykę ekologiczną w celu wspierania zrównoważonej produkcji i konsumpcji.pl
dc.description.abstractThis paper aims to identify the opportunities for increasing the use of market-based solutions in environmental policies. In particular, this applies to actions for sustainable production and consumption. The first part discusses environmental policy attitudes towards the market. These include the attitudes of creation, integration, cooperation, supervision, stimulation/support for pro-environmental transformation of the market, non-action and ignoring. In the second part of the paper, the author points out the need for an environmental policy of market-based instruments to support sustainable production and consumption.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectpolityka ekologicznapl
dc.subjectrynekpl
dc.subjectregulacjapl
dc.subjectrozwój zrównoważonypl
dc.subjectenvironmental policypl
dc.subjectmarket regulationpl
dc.subjectsustainable developmentpl
dc.titleWykorzystanie rynku przez politykę ekologicznąpl
dc.title.alternativeUsing market for environmental policypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2016.02.80.02-
dc.description.Emailandrzej.graczyk@ue.wroc.plpl
dc.description.AffiliationInstytut Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl
dc.description.referencesDecyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 roku. Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 354 z 28.12.2013.pl
dc.description.referencesGraczyk A., 2013, Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl
dc.description.referencesKiełczewski D., 2008, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, EKOPress, Bydgoszcz.pl
dc.description.referencesKomunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Zintegrowana Polityka Produktowa. Wykorzystywanie podejścia środowiskowego opartego na analizie cyklu życia produktu, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 18.06.2003 rok, COM (2003), 302 wersja ostateczna.pl
dc.description.referencesMazur E., 2011, Environmental Enforcement in Decentralised Governance Systems: Toward a Nationwide Level Playing Field, OECD Environment Working Papers, nr 34, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5kgb1m60qtq6-en (data wejścia: 20.10.2014).pl
dc.description.referencesŚrodowisko Europy 2015 – Stan i prognozy: Synteza, 2015, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga.pl
dc.description.pages16-24pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Graczyk.pdf270,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.