REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/456
Tytuł: Kaplica pw. św. Anny w Królowym Moście (woj. podlaskie)
Inne tytuły: Saint Ann Chapel in Królowy Most (Podlasie Province)
Часовня Св. Анны в Крулёвом Мосту (подляское воеводство)
Autorzy: Szymańska, Izabela
Słowa kluczowe: kaplica św. Anny w Królowym Moście
Królowy Most
Janopol
Jakub Sakowicz
Powstanie Styczniowe 1863 r.
Saint Ann Chapel in Królowy Most
January Uprising 1863
Data wydania: 2011
Data dodania: 29-sty-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. XIX, 2011, s. 155-168
Abstrakt: The article presents the history of Saint Ann Chapel in Królowy Most. It was built at the time when court chapels started to play an important role. This article attempts to answer the following questions: why was the Chapel built in this place? What happened to it during the January Uprising? Why was it rebuilt into an Orthodox church? The article is based on numerous archive sources stored both in Poland and abroad, which provided the answers to the above mentioned questions. The article pays particular attention to the time of the January Uprising of 1863, when the Chapel became one of the centers of patriotic impulse within the territory of the Knyszyn Forest. An old cemetery located nearby in the wood appeared to be an interesting structure as well. It seems striking that the deceased of two faiths – Roman Catholic and Orthodox, were buried there. The article is complemented by photographs.
В статье показана история часовни св. Анны в Крулёвом Мосту. Она возникла в период, когда придворные часовни начинали играть важную роль. Статья это попытка ответить на вопросы: почему в этом месте построили часовню?, какова была её судьба во время январского восстания?, что привело к перестроения часовни в церковь? Статья основана на многочисленных архивных источниках, хранимых в стране и за границей, которые позволили ответить на поставленные вопросы. В статье особенное внимание обращено на период январского восстания 1863 года, когда часовня стала одним из центров патриотического порыва на территории Кнышинской пущи. Интересным объектом оказалось тоже старое кладбище, расположенное неподалёку храма в лесу. Удивительной кажется ситуация похорон на нём умерших двух вероисповеданий – римско-католического и православного. Текст дополняют фотографии.
Opis: Niniejszy artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej Dzieje majątku Janopol v. Królowy Most w latach 1815–1944, obronionej w 2005 r. na Uniwersytecie w Białymstoku pod kierunkiem naukowym profesora Józefa Maroszka.
URI: http://hdl.handle.net/11320/456
DOI: 10.15290/sp.2011.19.10
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2011, tom XIX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_19_Szymanska.pdf5,4 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.