REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4521
Tytuł: Gra miejska jako forma promocji biblioteki akademickiej
Inne tytuły: A city game as a tool for promoting an academic library
Autorzy: Curyło, Monika
Słowa kluczowe: biblioteka akademicka
promocja biblioteki
gra miejska
academic library
library promotion
city game
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 375-389
Abstrakt: Gra miejska to forma zabawy literackiej realizowana w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej. Uczestnicy przemieszczają się po mieście jak po planszy biorąc udział w rozwiązywaniu zagadek, odnajdywaniu miejsc, osób lub przedmiotów. Nowoczesna forma aktywnej rozrywki wydaje się stworzona dla promocji bibliotek – efektowna oprawa, elementy zabawowe, własna aktywność uczestników to komponenty nowych form współpracy z użytkownikami biblioteki akademickiej.
A city game is a type of literature game played in real time using urban space. The participants move around the city as if on a game board, solving problems and looking for places, people or objects. This modern form of entertainment seems to perfectly suit promoting libraries as it has a spectacular form, entertaining components, and it involves the actual activity of participants: all these are the elements of innovative forms of cooperation with the users of an academic library.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
E-mail: monika.curylo@uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4521
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
25_Curylo.pdf1,09 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.