REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4521
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorCuryło, Monika-
dc.date.accessioned2016-09-14T10:05:40Z-
dc.date.available2016-09-14T10:05:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBiblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 375-389pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-484-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4521-
dc.description.abstractGra miejska to forma zabawy literackiej realizowana w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej. Uczestnicy przemieszczają się po mieście jak po planszy biorąc udział w rozwiązywaniu zagadek, odnajdywaniu miejsc, osób lub przedmiotów. Nowoczesna forma aktywnej rozrywki wydaje się stworzona dla promocji bibliotek – efektowna oprawa, elementy zabawowe, własna aktywność uczestników to komponenty nowych form współpracy z użytkownikami biblioteki akademickiej.pl
dc.description.abstractA city game is a type of literature game played in real time using urban space. The participants move around the city as if on a game board, solving problems and looking for places, people or objects. This modern form of entertainment seems to perfectly suit promoting libraries as it has a spectacular form, entertaining components, and it involves the actual activity of participants: all these are the elements of innovative forms of cooperation with the users of an academic library.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectbiblioteka akademickapl
dc.subjectpromocja bibliotekipl
dc.subjectgra miejskapl
dc.subjectacademic librarypl
dc.subjectlibrary promotionpl
dc.subjectcity gamepl
dc.titleGra miejska jako forma promocji biblioteki akademickiejpl
dc.title.alternativeA city game as a tool for promoting an academic librarypl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.Emailmonika.curylo@uj.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.description.referencesHuizinga J.: Homo ludens: zabawa jako źródło kultury. Warszawa 1985.pl
dc.description.referencesMłyńczak N.: Gra miejska jako metoda nauczania w edukacji regionalnej i turystycznej. W: Powtórka przed… VI spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 18-19 września oraz 20-21 września 2012: informator Instytutu Historii UAM. Poznań 2012, s. 123-135.pl
dc.description.referencesMuszyńska A.: Gra w poznanie grą w odkodowanie – gry miejskie w małym mieście (przykład Głowna). „Homo Ludens” 2012, 1/(4), s. 173-182.pl
dc.description.referencesNowakowska O.: Wszystko gra! Gry miejskie w przestrzeni Warszawy. „Homo Ludens” 2011, 1/(3), s. 155-165.pl
dc.description.referencesRybarczyk A.: „Uksiążkowić świat”, czyli kilka słów o liberaturze. „Biblioteka” 2012, nr 16(25), s. 337-352.pl
dc.description.referencesSurdyk A.: Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”. W: Kulturotwórcza funkcja gier: gra jako medium, tekst i rytuał. Poznań 2007, s. 27-46.pl
dc.description.referencesThel K.: Sfera zachowań ludycznych w kontekście społeczno-ekonomicznych konsekwencji kryzysu gospodarczego. „Homo Ludens” 2010, 1/(2), s. 191-199.pl
dc.description.referencesWarcholik W., Leja K.: Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica” T. 3 (2012), s. 87-97.pl
dc.description.pages375-389pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
25_Curylo.pdf1,09 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.