REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4519
Tytuł: Media społecznościowe w służbie bibliotek
Inne tytuły: Social media in the service of libraries
Autorzy: Przybysz, Janina
Pioterek, Paweł
Słowa kluczowe: social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
nowe technologie
library
new technologies
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 339-356
Abstrakt: Social media stały się ważną częścią strategii komunikacyjnych i marketingowych w wielu bibliotekach na całym świecie, otwierając je na zmiany technologiczne i cywilizacyjne. Dzięki nim można poprawić relacje z użytkownikami na innym poziomie niż wcześniej i uzyskać wsparcie dla wielu ich działań. Autorzy przedstawiają zjawisko social media koncentrując się na ich cechach szczególnych i historii. Próbują również zbadać wybrane biblioteki akademickie, biorąc pod uwagę wykorzystanie serwisów społecznościowych.
Social media has become an important part of communication and marketing strategies of many libraries around the world, opening them further to technological and civilizational changes. Thanks to them, libraries can create and enhance relationships with users on a different level than before and obtain support for many of their actions. The authors present the phenomenon of social media focusing on its specific features and history. They also attempt to examine selected academic libraries taking into account their use of social networking sites.
Afiliacja: mgr Janina Przybysz - Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
mgr Paweł Pioterek - Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
E-mail: Janina Przybysz: janina.przybysz@wsb.poznan.pl
Paweł Pioterek: pawel.pioterek@wsb.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4519
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
23_Przybysz_Pioterek.pdf3,53 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.