REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4516
Tytuł: Recepta na użytkowników – analiza usług i współpracy z użytkownikami w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Inne tytuły: Formula for users – the analysis of services and user cooperation in the Library of Wrocław University of Economics
Autorzy: Bobruk, Agnieszka
Jaworowska, Ewelina
Słowa kluczowe: użytkownicy
usługi
współpraca
szkolenia
promocja
users
services
cooperation
trainings
promotion
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 305-316
Abstrakt: Celem artykułu jest prezentacja różnych form współpracy i promocji Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W artykule przedstawiono analizę statystyk wypożyczeń i odwiedzin w Bibliotece. Wykazano, że przeprowadzka do nowego gmachu wpłynęła pozytywnie na frekwencję użytkowników. Zaprezentowano różne rodzaje usług i szkoleń jakie proponuje Biblioteka oraz wyniki jak często korzystają z nich czytelnicy. Autorki podejmują odpowiedź na pytanie: co jeszcze bibliotekarze mogą zrobić, aby użytkownicy odczuwali potrzebę przyjścia do biblioteki?
The aim of this article is to present various forms of cooperation and promotion that are in use in the Main Library of Wrocław University of Economics. The article presents the analyses of statistics on book lending and visits to the Library. It is shown that moving to a new building has had a positive impact on user attendance. Different types of services and trainings which promote the Library are presented, as well as the statistics on how often they are used by the readers. The author tries to answer the question about what else can be done to encourage users to visit the Library.
Afiliacja: mgr Agnieszka Bobruk - Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
mgr Ewelina Jaworowska - Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
E-mail: Agnieszka Bobruk: agnieszka.bobruk@ue.wroc.pl
Ewelina Jaworowska: ewelina.jaworowska@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4516
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
20_Bobruk_Jaworowska.pdf231,49 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.