REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4502
Tytuł: Infoekologia w tradycyjnej przestrzeni bibliotecznej?
Inne tytuły: Infoecology in the Traditional Library Space?
Autorzy: Babik, Wiesław
Słowa kluczowe: ekologia informacji
tradycyjna przestrzeń biblioteczna
wirtualna przestrzeń biblioteczna
edukacja informacyjna
information ecology
traditional library space
virtual library space
information education
Data wydania: 2015
Data dodania: 12-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 69-77
Abstrakt: Przedmiotem artykułu jest ekologia informacji. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy biblioteka ma powinność propagowania w swojej działalności i kontaktach z użytkownikami zasad ekologii informacji. Celem artykułu jest uzasadnienie, że ekologia informacji powinna odgrywać ważną rolę w rozwiązywaniu informacyjnych problemów w działalności bibliotek i stać się istotnym elementem edukacji informacyjnej w bibliotece. Stwarza to szansę na to, że nie zaistnieją biblioteki bez użytkowników.
This paper is dedicated to information ecology. An attempt has been made to answer the question whether the library is obligated to disseminate information ecology principles in its activities and contacts with readers. The purpose of this paper is to justify the idea that information ecology should play an important role in solving information issues in the activities of the libraries and become an important element of information education in the library, consequently preventing the lack of readers in libraries.
Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
E-mail: w.babik@uj.edu.pl
Opis: Tekst stanowi uzupełnioną i rozszerzoną wersję nieopublikowanego artykułu pt. Ekologia informacji w Internecie i w bibliotece [W druku].
URI: http://hdl.handle.net/11320/4502
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Babik.pdf202,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.