REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4502
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBabik, Wiesław-
dc.date.accessioned2016-09-12T12:41:07Z-
dc.date.available2016-09-12T12:41:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBiblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 69-77pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-484-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4502-
dc.descriptionTekst stanowi uzupełnioną i rozszerzoną wersję nieopublikowanego artykułu pt. Ekologia informacji w Internecie i w bibliotece [W druku].pl
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest ekologia informacji. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy biblioteka ma powinność propagowania w swojej działalności i kontaktach z użytkownikami zasad ekologii informacji. Celem artykułu jest uzasadnienie, że ekologia informacji powinna odgrywać ważną rolę w rozwiązywaniu informacyjnych problemów w działalności bibliotek i stać się istotnym elementem edukacji informacyjnej w bibliotece. Stwarza to szansę na to, że nie zaistnieją biblioteki bez użytkowników.pl
dc.description.abstractThis paper is dedicated to information ecology. An attempt has been made to answer the question whether the library is obligated to disseminate information ecology principles in its activities and contacts with readers. The purpose of this paper is to justify the idea that information ecology should play an important role in solving information issues in the activities of the libraries and become an important element of information education in the library, consequently preventing the lack of readers in libraries.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectekologia informacjipl
dc.subjecttradycyjna przestrzeń bibliotecznapl
dc.subjectwirtualna przestrzeń bibliotecznapl
dc.subjectedukacja informacyjnapl
dc.subjectinformation ecologypl
dc.subjecttraditional library spacepl
dc.subjectvirtual library spacepl
dc.subjectinformation educationpl
dc.titleInfoekologia w tradycyjnej przestrzeni bibliotecznej?pl
dc.title.alternativeInfoecology in the Traditional Library Space?pl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.Emailw.babik@uj.edu.plpl
dc.description.AffiliationInstytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.description.referencesBabik W.: Ekologia informacji. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2(78), s. 64-70.pl
dc.description.referencesBabik W.: Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 1(37), s. 20-25.pl
dc.description.referencesBabik W.: Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2012, nr 2(100), s. 48-65.pl
dc.description.referencesBabik W.: Ekologia informacji. Kraków 2014.pl
dc.description.referencesDavenport T., Prusak L.: Information ecology. Mastering Informational Knowledge Environment. New York, Oxford 1997.pl
dc.description.referencesEryomin A. L.: Information ecology – a viewpoint. „International Journal of Environmental Studies: Sections A&B” 1998, nr 3/4, s. 241-253.pl
dc.description.referencesHetmański M.: Świat informacji. Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesKrzysztofek K.: Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej: sieci – informacja – dane – software. „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 2014, nr 1(103), s. 19-42.pl
dc.description.referencesKrzysztofek K.: Same technologie nie zmieniają społeczeństwa. Tryb dostępu: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395392,krzysztofek-same-technologie-nie-zmieniaja-spoleczenstwa.html [26 czerwca 2015].pl
dc.description.referencesNardi B., O’Day V. L.: Information Ecologies. Using Technology with Heart. Chapter Four: Information Ecologies. „First Monday. Peer-Reviewed Journal on the Internet” Vol. 4, nr 5 (1999). Tryb dostępu: http://dx.doi.org/10.5210%2Ffm.v4i5.672 [1 lipca 2013].pl
dc.description.referencesNowakowski W.: 10 najczęstszych zagrożeń internetowych. „Internet” 2005, nr 1, s. 66-71.pl
dc.description.referencesSitarska A.: Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Wyd. 2. Białystok 2005.pl
dc.description.pages69-77pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Babik.pdf202,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.