REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4487
Tytuł: Pedagogika rzeczy (nie tylko) konsumowanych
Inne tytuły: Pedagogy of (not only) consumed things
Autorzy: Chutorański, Maksymilian
Makowska, Aneta
Słowa kluczowe: pedagogika rzeczy
konsumpcjonizm
społeczeństwo konsumpcyjne
materialności
rzeczy
pedagogy of things
consumerism society
consumer
materiality
things
Data wydania: 2016
Data dodania: 8-wrz-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 1(5), s. 66-78
Abstrakt: W prezentowanym artykule stawiamy pytanie o to, czym są rzeczy w świecie nieustannego konsumowania. Stawiamy tezę, że rozumienie materialności jako obiektów konsumpcji nie pozwala dostrzec złożonych (także edukacyjnych) relacji między ludźmi i rzeczami. W pierwszej części tekstu stawiamy pytanie o to, czym są rzeczy, jeśli patrzy się na nie oczami krytyka konsumpcji, oraz wskazujemy niektóre ograniczenia tej perspektywy. Następnie uwypuklamy potrzebę pedagogiki rzeczy, tj. takiej refleksji nad rzeczami w procesach edukacyjnych, która podkreśla ich rolę we wspomaganiu ludzkiego rozwoju.
In this article we pose the question about the essence of things in the world of continuous consumption. We formulate a thesis that understanding materiality as the objects of consumption does not allow us to perceive complex (including educational aspect) relationships between human beings and things. In the first part of the article, we ask what things are through the perspective of critics of consumerism and point out some limitations of this perspective. In the last part of the article, we emphasize the need for pedagogy of things i.e. the reflection on things in educational processes that focuses on their role in supporting human development.
Afiliacja: Maksymilian Chutorański - Uniwersytet Szczeciński
Aneta Makowska - Uniwersytet Szczeciński
E-mail: Maksymilian Chutorański: maks1@poczta.onet.pl
Aneta Makowska: anetamakowska1@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4487
DOI: 10.15290/parezja.2016.05.05
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chutoranski_Makowska_Parezja_1_2016.pdf534,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons