REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4484
Tytuł: O niektórych aspektach etosu edukacyjnego i konsumpcji
Inne tytuły: About some aspects of the educational ethos and consumption
Autorzy: Futyma, Sławomir
Słowa kluczowe: edukacja
konsumpcja
etos edukacyjny
rynek edukacyjny
education
consumption
educational ethos
educational market
Data wydania: 2016
Data dodania: 8-wrz-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 1(5), s. 15-25
Abstrakt: Artykuł opisuje dokonujące się zmiany w postawie osób „uprawiających naukę”. Zmiany te dotyczą rozumienia, czym jest wiedza, a tym samym, czemu ta wiedza ma służyć. W niniejszym tekście zwraca się uwagę na fakt, iż elementem często decydującym o wartości przekazywanej wiedzy jest czynnik ekonomiczny. Ten nowoczesny utylitaryzm zawłaszczył ludzi wraz z ich ambicjami, umiejętnościami. Stąd w niniejszej refleksji odnajdziemy rozważania dotyczące: wartości wiedzy, postaw ludzi nauki, roli i miejsca edukacji we współczesnym świecie oraz takich czynników, które modyfikują współczesny kształt edukacji i jej funkcjonariuszy, jak: egoizm czy też racjonalność konsumencka.
The article describes the changes in the attitude of scholars. These changes relate to the understanding of what knowledge is, and therefore which purposes this knowledge serves. This text draws attention to the fact that often the decisive element in the value of transferred knowledge is the economic factor. This modern utilitarianism, appropriated people with their ambitions and skills. Thus, in this reflection, we find discussion about the value of knowledge, scholars’ attitudes, the role and place of education in the modern world, and factors that modify the shape of modern education and its officers such as: selfishness or consumer rationality.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: futek@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4484
DOI: 10.15290/parezja.2016.05.02
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Futyma_Parezja_1_2016.pdf546,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons