REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4473
Tytuł: Rachunki wydatków na ochronę środowiska (EPEA) jako moduł europejskich rachunków ekonomicznych środowiska
Inne tytuły: Environmental protection expenditure accounts (EPEA) as module of european environmental economic accounts
Autorzy: Broniewicz, Elżbieta
Domańska, Wiesława
Słowa kluczowe: rachunki ekonomiczne środowiska
wydatki na ochronę środowiska
produkcja usług ochrony środowiska
environmental economic accounts
environmental protection expenditures
production of environmental protection services
Data wydania: 2016
Data dodania: 2-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(79) 2016, s. 165-181
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie wyników projektu pilotażowego dotyczącego rachunków wydatków na ochronę środowiska, prowadzonego w Polsce w 2014 roku. Rachunek ten, prowadzony zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Rachunków (ESA), obejmuje całą gospodarkę narodową w podziale na sektory działalności, takie jak: sektor instytucji rządowych i samorządowych, przedsiębiorstwa, sektor usług ochrony środowiska oraz gospodarstwa domowe. Dane zgromadzono w układzie dziewięciu dziedzin ochrony środowiska.
The aim of this paper is to present the results of a pilot project on environmental protection expenditure accounts, conducted in Poland in 2014. The EPEA is compatible with the ESA standards and encompasses the entire national economy, according to activity sectors: governmental institutions, business, environmental services, and households. Data are collected in nine categories of environmental protection.
Afiliacja: dr inż. Elżbieta Broniewicz- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
mgr inż. Wiesława Domańska - Główny Urząd Statystyczny
E-mail: Elżbieta Broniewicz: e.broniewicz@pb.edu.pl
Wiesława Domańska: w.domanska@stat.gov.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4473
DOI: 10.15290/ose.2016.01.79.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 1(79)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
79_Optimum_1_2016_Broniewicz_Domanska.pdf298,32 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.