REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4469
Tytuł: Kryzys gospodarczy a funkcje kontrolno-zarządcze miast w dobie globalizacji
Inne tytuły: Economic crisis versus control and managerial functions of cities in age of globalization
Autorzy: Raźniak, Piotr
Dorocki, Sławomir
Winiarczyk-Raźniak, Anna
Słowa kluczowe: globalizacja
kryzys gospodarczy
miasto
funkcje kontrolno-zarządcze miast
korporacje
globalization
economic crisis
city
command and control function
corporation
Data wydania: 2016
Data dodania: 2-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(79) 2016, s. 100-117
Abstrakt: W niniejszym opracowaniu autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jak zmieni się pozycja miasta w momencie głębokiego kryzysu sektora dominującego w danym ośrodku. Kryzys jest tutaj rozumiany jako spadek wyników finansowych firm danego sektora, przez który korporacje należące do niego istotnie tracą na znaczeniu. W tym celu utworzono syntetyczny wskaźnik kompleksowego rozwoju sektorowego miast (KRS), który ukazuje pozycję miasta względem wartości zlokalizowanych w nim poszczególnych siedzib zarządów według sektorów oraz stabilność ich pozycji po usunięciu najważniejszego sektora. W ten sposób otrzymano informację nie tylko o potencjale ośrodka, ale również o jego kompleksowym rozwoju lub też silnej specjalizacji. Zwrócono uwagę, iż niemal w połowie miast dominował sektor finansowy (financials) oraz surowcowy (materials). Zauważono zróżnicowanie regionalne dominujących sektorów. Sektor produktów konsumenckich (consumerstaples) i surowcowy (materials) przeważał w Ameryce Północnej, a informatyczny (informationtechnology) i finansowy (financials) w Europie. Z kolei w Azji wystąpiło większe zróżnicowanie dominującego sektora.
In this paper, the authors attempt to determine the extent and manner of changes in the position of a city during a deep crisis of a sector dominant in this city/region. Crisis is understood here as a deterioration in the financial performance of companies of a sector when, as a result of the crisis, corporations from the sector suffer a significant decline. To achieve the research objective, a synthetic indicator of comprehensive sectoral development of cities is developed. The indicator illustrates the position of a city removal of the dominant sector. With this approach, information can be generated about the potential of the centre and about its comprehensive development, or strong specialisation. It was noticed that in nearly 50% of the cities, the financial and material sectors dominated. Regional variation of the dominant sector was observed. Consumer staples and materials prevailed in North America, while the IT and financial sectors were dominant in Europe. Greater diversification of the dominant sector was reported for Asia. in terms of the value of corporate headquarters located in the city, by sector, and their stability after the
Afiliacja: dr Piotr Raźniak - Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Sławomir Dorocki - Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Anna Winiarczyk-Raźniak - Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
E-mail: Piotr Raźniak: prazniak@up.krakow.pl
Sławomir Dorocki: sdorocki@up.krakow.pl
Anna Winiarczyk-Raźniak: araźniak@up.krakow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4469
DOI: 10.15290/ose.2016.01.79.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 1(79)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
79_Optimum_1_2016_Razniak_Dorocki_Winiarczyk-Razniak.pdf1,33 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.