REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4465
Tytuł: Poprawność merytoryczna i elegancja formalna opracowania naukowego z zakresu nauk ekonomicznych
Inne tytuły: Substantive correctness and formal refinement of economic science papers
Autorzy: Poskrobko, Bazyli
Matel, Anna
Słowa kluczowe: naukowość
kanony poznania naukowego
standardy epistemologiczne
elegancja tekstów naukowych
scholarly character
canons of scientific cognition
epistemological standards
refinement of scientific papers
Data wydania: 2016
Data dodania: 1-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(79) 2016, s. 36-55
Abstrakt: Nauki ekonomiczne należą do trudnej materii badawczej ze względu na swą zmienność w czasie i przestrzeni oraz rozległość obszaru badań. W związku z tym niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności w realizacji procesu badawczego z zakresu ekonomii, a zwłaszcza w formułowaniu wniosków i uogólnień. Jednak w praktyce często opracowania uznawane za naukowe nie spełniają standardów epistemologicznych naukowości. Cechę tę należy przypisać szczególnie tekstom młodych, niedoświadczonych badaczy nauk ekonomicznych. Celem artykułu jest włączenie się do dyskusji z zakresu naukowości opracowań naukowych w dziedzinie ekonomii oraz elegancji tekstów naukowych. W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji tezy zakładającej, że istotna część opracowań opublikowanych w pracach zbiorowych została napisana bez znajomości albo z wyraźnym lekceważeniem kanonów naukowych. W tym celu dokonano przeglądu artykułów naukowych recenzowanych przez B. Poskrobko w latach 2012-2015 dla ośmiu wydawnictw (łącznie 137 opracowań). Na ich podstawie wskazano podstawowe błędy, w tym również merytoryczne i formalne, wpływające na obniżenie naukowości i pogorszenie elegancji tekstu naukowego.
Economic science is a problematic area of research with regard to its variability in time and space and the breadth of research scope. Due to this fact, it is imperative that researchers remain circumspect, especially when drawing conclusions and making generalisations. In practice, research papers accepted as scientific ones often fail to meet the epistemological standards of scientific work. This is especially the case with inexperienced researchers. The purpose of the study is to contribute to the discussion of the scholarly character and refinement of scientific papers from the field of economics. The present analysis is an attempt to verify the thesis that a significant proportion of working papers released in joint publications are written without conversance with, or with disregard of, the canons of scientific cognition. To this end, an overview of working papers reviewed by B. Poskrobko in 2012-2015 for eight publishers (altogether 137 papers) is presented. On this basis, identified are the most prevalent errors, substantive as well as formal ones, which adversely affect the quality of scientific papers.
Afiliacja: prof. dr hab. Bazyli Poskrobko - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
mgr inż. Anna Matel - studentka studiów doktoranckich, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Bazyli Poskrobko: b.poskrobko@wp.pl
Anna Matel: anna.matel@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4465
DOI: 10.15290/ose.2016.01.79.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 1(79)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
79_Optimum_1_2016_Poskrobko_Matel.pdf317,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.