REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4459
Tytuł: Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podlaskiego z zastosowaniem metod TOPSIS oraz Hellwiga
Inne tytuły: Evaluation of socio-economic development of Podlaskie Voivodeship counties by means of TOPSIS and Hellwig's methods
Autorzy: Sokołowska, Dorota
Filipowicz-Chomko, Marzena
Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy
metody wielokryterialne
metoda TOPSIS
metoda Hellwiga
ranking powiatów
socio-economic development
multi-criteria methods
TOPSIS
Hellwig's method
counties' ranking
Data wydania: 2015
Data dodania: 31-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6(78) 2015, s. 168-189
Abstrakt: Artykuł prezentuje wielowymiarową analizę porównawczą rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podlaskiego w latach 2006 i 2013. Ocena sytuacji powiatów została przeprowadzona w czterech wyróżnionych obszarach, takich jak: demografia, podmioty gospodarcze i rynek pracy, gospodarka oraz warunki społeczne. Objęła ona analizę wskaźnikową obszarów tematycznych oraz konstrukcję rankingów powiatów z wykorzystaniem dwóch metod, tj.: metody wzorcowej Hellwiga oraz metody TOPSIS. Przedstawiono także dynamikę rozwoju powiatów w roku 2013 w stosunku do roku 2006, jak również dokonano porównania metod pod kątem występowania różnic w rankingach.
The aim of this paper is to conduct a multidimensional analysis of the socio-economic development of the counties of Podlaskie Voivodeship in 2006 and 2013. The level of the counties' development was measured in four selected dimensions: demographics, business entities and job market, economy, and social conditions. These areas were investigated using the indicator-based analysis and the construction of the counties' rankings created by means of two methods: Hellwig's development pattern and TOPSIS. The author compares the circumstances of the development between 2006 and 2013. Finally, the effectiveness of the methods was evaluated based on the differences between the rankings.
Afiliacja: dr Dorota Sokołowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
dr Marzena Filipowicz-Chomko – Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
E-mail: Dorota Sokołowska: dorotasokolowska@gazeta.pl
Marzena Filipowicz-Chomko: m.filipowicz@pb.edu.pl
Sponsorzy: Praca wykonana w ramach realizacji pracy statutowej S/WI/1/14.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4459
DOI: 10.15290/ose.2015.06.78.13
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 6(78)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
13_Sokolowska_Filipowicz-Chomko.pdf824,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.