REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4427
Tytuł: Жанравы аспект адлюстравання самаiдэнтыфiкацыi асобы ў “малой” прозе М. Гарэцкага i Л. Андрэева
Inne tytuły: Gatunkowe aspekty przedstawiania samoidentyfikacji postaci w „małej” prozie M. Hareckiego i L. Andriejewa
Genre aspects in representation of self-identification in M. Haretsky’s and L. Andreyev’s short stories
Autorzy: Глазман, Любоў
Słowa kluczowe: „mała” proza
samoidentyfikacja
gatunek literacki
artystycznie dokumentalna proza
artystyczna publicystyka
short stories
self-identification
genre
artistic and documentary proze
artistic journalism
Data wydania: 2015
Data dodania: 24-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 419-426
Abstrakt: Wartykule analizowana jest „mała” proza jako forma odzwierciedlająca samoidentyfikację osoby w utworach M. Hareckiego i L. Andriejewa. Specyfika samoidentyfikacji warunkowana jest poprzez szeroką reprezentację samoidentyfikacyjnych typów, sformowanymi charakterami i różnorodnością gatunków literackich „małej” prozy autorów. Głównymi cechami utworów M. Hareckiego są ich dokumentalność, obecność narratora identyfikującego się z autorem, koncentrującego się na narodowo-kulturalnej i społecznej identyfikacji; zaś dla „małej” prozy L. Andriejewa charakterystyczny jest alegoryczny, ekspresyjny oraz moralno-filozoficzny wydźwięk jego utworów dotyczących problemu samoidentyfikacji.
The article deals with short stories as the form of representation of selfidentification in M. Haretsky’s and L. Andreyev’s works. The specificity of selfidentification of characters is conditioned by multitude of identity types, formed characters, and genre diversity of the authors’ short stories.Main features of M. Haretsky’s oeuvre are its documentary orientation, presence of the narrator, whose self-identification is close to the author’s one, concentration on national and social identity. Allegorical and expressive narration, moral and philosophical components of identity are characteristic features of L. Andreyev’s prose.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4427
DOI: 10.15290/bb.2015.07.30
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Glazman_L.pdf159,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.