REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4425
Tytuł: Память города – следы Великой Отечественной войны в названиях брестских улиц
Inne tytuły: Pamięć miasta – ślady Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w nazwach ulic Brześcia
The memory of the city – elements of the great patriotic war in Brest street names
Autorzy: Фамелец, Моника
Słowa kluczowe: Brześć
nazwy ulic
wydarzenia wojenne
bohaterowie
the city of Brest
street names
the events of war
heroes
Data wydania: 2015
Data dodania: 24-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 395-405
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest nazwom ulic upamiętniających bohaterów zasłużonych w walkach podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Brześciu i okolicach. Wśród nich znalazły się nazwiska: żołnierzy, którzy brali udział w obronie Twierdzy Brzeskiej przed Niemcami w 1941 roku (А. Ф. Наганов, В. В. Шабловский, И. Н. Зубачёв, Е. М. Фомин, А. М. Кижеватов, И. Ф. Акимочкин, П. М. Гаврилов), przywódców ruchu partyzanckiego w Brześciu i w regionie (И. И. Бобров, С. И. Сикорский, Л. А Базанова, З. Ф. Поплавский, Г. А. Аржанова, В. З. Хоружа, Н. Н. Дворников) oraz żołnierzy sowieckich, którzy brali udział w wyzwalaniu Brześcia spod okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej (Д. М. Карбышев, И. П. Гуров, Г. И. Скрипников, В. И. Загороднев, П. А. Белов, А. М. Карасёв, В. С. Попов, П. С. Рябцев, С. М. Кривошеин).
This article presents street names commemorating people for their heroic fights during Great Patriotic War in Brest town and the region. These include soldiers who defended the Brest Fortress against the Nazis in June 1941 (А. Ф. Наганов, В. В. Шабловский, И. Н. Зубачёв, Е. М. Фомин, А. М. Кижеватов, И. Ф. Акимочкин, П. М. Гаврилов), the leadership of the partisan movement in the city of Brest and the district of Brest (И. И. Бобров, С. И. Сикорский, Л. А Базанова, З. Ф. Поплавский, Г. А. Аржанова, В. З. Хоружа, Н. Н. Дворников) and Soviet troops who took part in the liberation of the city of Brest from German occupation during Word War II (Д. М. Карбышев, И. П. Гуров, Г. И. Скрипников, В. И. Загороднев, П. А. Белов, А. М. Карасёв, В. С. Попов, П. С. Рябцев, С. М. Кривошеин).
URI: http://hdl.handle.net/11320/4425
DOI: 10.15290/bb.2015.07.28
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Famelec_M.pdf194,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.