REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4425
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorФамелец, Моника-
dc.date.accessioned2016-08-24T07:21:55Z-
dc.date.available2016-08-24T07:21:55Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 395-405pl
dc.identifier.issn2081–2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4425-
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest nazwom ulic upamiętniających bohaterów zasłużonych w walkach podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Brześciu i okolicach. Wśród nich znalazły się nazwiska: żołnierzy, którzy brali udział w obronie Twierdzy Brzeskiej przed Niemcami w 1941 roku (А. Ф. Наганов, В. В. Шабловский, И. Н. Зубачёв, Е. М. Фомин, А. М. Кижеватов, И. Ф. Акимочкин, П. М. Гаврилов), przywódców ruchu partyzanckiego w Brześciu i w regionie (И. И. Бобров, С. И. Сикорский, Л. А Базанова, З. Ф. Поплавский, Г. А. Аржанова, В. З. Хоружа, Н. Н. Дворников) oraz żołnierzy sowieckich, którzy brali udział w wyzwalaniu Brześcia spod okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej (Д. М. Карбышев, И. П. Гуров, Г. И. Скрипников, В. И. Загороднев, П. А. Белов, А. М. Карасёв, В. С. Попов, П. С. Рябцев, С. М. Кривошеин).pl
dc.description.abstractThis article presents street names commemorating people for their heroic fights during Great Patriotic War in Brest town and the region. These include soldiers who defended the Brest Fortress against the Nazis in June 1941 (А. Ф. Наганов, В. В. Шабловский, И. Н. Зубачёв, Е. М. Фомин, А. М. Кижеватов, И. Ф. Акимочкин, П. М. Гаврилов), the leadership of the partisan movement in the city of Brest and the district of Brest (И. И. Бобров, С. И. Сикорский, Л. А Базанова, З. Ф. Поплавский, Г. А. Аржанова, В. З. Хоружа, Н. Н. Дворников) and Soviet troops who took part in the liberation of the city of Brest from German occupation during Word War II (Д. М. Карбышев, И. П. Гуров, Г. И. Скрипников, В. И. Загороднев, П. А. Белов, А. М. Карасёв, В. С. Попов, П. С. Рябцев, С. М. Кривошеин).pl
dc.language.isorupl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectBrześćpl
dc.subjectnazwy ulicpl
dc.subjectwydarzenia wojennepl
dc.subjectbohaterowiepl
dc.subjectthe city of Brestpl
dc.subjectstreet namespl
dc.subjectthe events of warpl
dc.subjectheroespl
dc.titleПамять города – следы Великой Отечественной войны в названиях брестских улицpl
dc.title.alternativePamięć miasta – ślady Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w nazwach ulic Brześciapl
dc.title.alternativeThe memory of the city – elements of the great patriotic war in Brest street namespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2015.07.28-
dc.description.referencesБысюк Р. Р., Кiсялёў Г. К., Кондак А. П., Куiш М. М., Петрашкевiч А. Л. (ред..), Памяць: Гiстарычна-дакументальная хронiка Брэста. У 2 кн. Кн. 2, Мiнск 2001.pl
dc.description.referencesМезенко А.М., Мемориальные названия внутригородских объектов: современный диапазон и результаты использования [в:] Русский язык в изменяющемся мире, редкол. П. П. Шуба (отв. ред.) и др. Ч. 1. Материалы международной научной конференции 30–31 марта 1999 г., Минск 2000, с. 105–109.pl
dc.description.referencesМезенко А. М., Роль внутригородских названий в освещении истории края [в:] Развитие исторического краеведения в вузах БССР в свете перестройки высшего образования. Я. Н. Мараш (сост.), Гродно 1989, с. 79–81.pl
dc.description.referencesМезенко А.М., Урбанонимия Белоруссии, П. П. Шуба (ред.), Минск 1991.pl
dc.description.referencesСавчук Т. П., Увековечение памяти о Великой Отечественной войне в Республике Беларусь (на примере Брестской области), [в:] «Веснiк Брэсцкаго ўнiверсiтэта. Серыя 2. Гiсторыя. Эканомiка. Права», № 1, Брест 2011, с. 52–58.pl
dc.description.referencesСуворов А. М., Брест на перекрёстке дорог и эпох: 1019–2009, Брест 2009.pl
dc.description.referencesСуворов А. М., Брест. Путешествие по городу, Брест 2008.pl
dc.description.referencesТишук П. Н. (общ. ред.), Улицы Бреста рассказывают..., Брест 2007.pl
dc.description.referencesШамякин И. П. (гл. ред.), Брест. Энциклопедический справочник, Минск 1987.pl
dc.description.referencesШпилевский П. М., Путешествие по Полесью и белорусскому краю, Минск 2004.pl
dc.description.pages395-405pl
dc.description.volume7-
dc.description.firstpage395-
dc.description.lastpage405-
dc.identifier.citation2Białorutenistyka Białostockapl
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Famelec_M.pdf194,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.