REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4424
Tytuł: Chłopska przestrzeń życiowa w poetyckich utworach Franciszka Bahuszewicza
Inne tytuły: Жыццёвая прастора сялян ў паэтычных творах Францiшка Багушэвiча
Peasant’s living space in poetic works written by Frantsishek Bakhushevich
Autorzy: Rudziewicz, Irena
Słowa kluczowe: сялянства
паэтычныя творы
жыццёвая прастора
прырода
хата
зямля
peasants
poetic works
house-cottage
living space
attachment
Data wydania: 2015
Data dodania: 24-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 387-394
Abstrakt: На падставе некаторых твораў беларускага паэта Францiшка Багушэвiча ў артыкуле прадстаўлены адносiны герояў-сялян да акружаючай iх рэчаiснасцi. Звернута ўвага на адносiны герояў да прыроды, даляглядаў роднай зямлi, ваколiц i сваёй хаты.
The analysis of works written by a White Russian poet Frantsishek Bakhushevich reveals an attitude of peasant’s heroes to the surrounding rural reality. The attention is paid to heroes’ approach to nature, home landscape, surrounding and a house-cottage.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4424
DOI: 10.15290/bb.2015.07.27
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Rudziewicz_I.pdf148,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.