REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4417
Tytuł: Kazimierz Konopka, Reformy agrarne a mechanizm rozwoju społeczno-gospodarczego w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1939), Białystok 2014, 238 stron
Autorzy: Śleszyński, Wojciech
Data wydania: 2015
Data dodania: 19-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 23, 2015, s. 303-307
Afiliacja: Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Wojciech Śleszyński, dr hab., pracuje w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: dzieje pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w XX i XXI w., stosunki międzynarodowe, kwestia bezpieczeństwa, mniejszości narodowe, konflikty etniczne, relacje państwo – obywatel. Wykorzystywanie i popularyzowanie materiałów archiwalnych przechowywanych w zbiorach na terenie Białorusi i Litwy.
E-mail: wsleszynski@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4417
DOI: 10.15290/sp.2015.23.17
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2015, tom XXIII
Varia (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_23_Sleszynski_(recenzja).pdf151,77 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.